Electriciteitscentrale Langerlo: waarom neemt de Vlaamse overheid zelf geen verantwoordelijkheid op?

"Ja, dat vraag ik mij af", zegt gedeputeerde van Leefmilieu Ludwig Vandenhove.

"De onduidelijkheid rond de toekomst van de electriciteitscentrale in Langerlo blijft voortduren. Ze wordt met de dag erger. Daardoor leven om en bij de 120 personeelsleden nu al meer dan anderhalf jaar in de onzekerheid."

German Pallets of een andere gegadigde is maar geïnteresseerd in de overname en de ombouw omwille van het grote bedrag van 2,4 miljoen euro jaarlijks aan groenestroomcertifiacaten (in feite subsidies) of 240 miljoen euro gedurende 10 jaar. Bovendien blijven specialisten en milieubewegingen hun vragen hebben bij de ombouw van de centrale op biomassa of houtpallets, kortom tot een groene electriciteitscentrale, in het kader van de CO2-problematiek en een klimaatneutraal Limburg.

"We moeten vooruit kijken in de politiek, dus waarom bekijkt de Vlaamse overheid niet welke andere hernieuwbare energiebronnen eventueel mogelijk zouden zijn met insteek van dezelfde subsidies en met het minimum behoud van de tewerkstelling in Genk?", aldus Ludwig Vandenhove. "Zo kan die 240 miljoen euro besteed worden aan toekomstgerichte en duurzame energieproduktie in plaats van aan subsidies voor een privé-ondernemer.

Mocht dit op korte termijn niet mogelijk zijn, dan kan de Vlaamse overheid nog altijd beter zelf de centrale ombouwen en uitbaten via een dochtermaatschappij in plaats van die subsidies zomaar in handen te geven van een buitenlandse privé-ondernemer, die allesbehalve betrouwbaar blijkt te zijn.
Kan het Vlaamse Energie Agentschap (VEA) hier geen rol in spelen?
Is die instelling precies indertijd niet opgericht om de energiesector meer in Vlaamse handen te krijgen?

Energyville, gevestigd op het wetenschapspark Thor op de voormalige mijnsite in Waterschei, kan een functie hebben in het uittekenen van een alternatief voor Langerlo.
Energyville verenigt de onderzoeksinstellingen van de Katholieke Universiteit Leuven (KULeuven), de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO) en het Interuniversitair Micro-Elektronica Centrum (IMEC) voor onderzoek naar duurzame energie en intelligente energiesystemen. Energyville wil zo onze positie in de top van Europa op het vlak van innovatief energieonderzoek verder verankeren.
Energyville krijgt de komende jaren heel wat overheidsgeld (Europees, Vlaams en Limburgs), onder andere in het kader van het Strategisch Actieplan voor Limburg in het Kwadraat (SALK).
Ik zie het als een taak voor Energyville om mee een structurele, duurzame en lange termijnoplossing te zoeken voor de centrale van Langerlo.

Mijn voorstel past in de visie dat de overheid of aanverwante instellingen de energieproductie en -distributie opnieuw meer in handen moet pakken in het kader van het terugdringen van de CO2-problematiek.
De centrale van Langerlo in Genk en Energyville in Genk: zo kunnen we het maatschappelijk debat over duurzamheid op basis van een heel concreet debat voeren met behoud van de know-how en de tewerkstelling in Limburg.

De keuze van de huidige federale regering om te blijven gaan voor energie op basis van nucleaire centrales, onder andere het langer openhouden van Doel 1 en Doel 2, betekent voor dit soort initiatieven uiteraard minder mogelijkheden.
De overheid moet resoluut kiezen voor alternatieve, duurzame energiebronen en stoppen met kernenergie.

Waar wacht Vlaams minister van Energie Annemie Turtelboom op om een initiatief te nemen door onder andere alle betrokken partijen en Energyville samen te brengen om zo aan een concreet alternatief te werken dat de betrokken werknemers echt werkzekerheid biedt?

Voor de betrokken werknemers dringt de tijd!"

 

Zie ook Energie = Overheid van 18-07-2015 en “De enige oplossing: energievoorziening moet meer in overheidshanden!” van 01-10-2014 op deze website.