Elektronisch stemmen: historisch?

Op woensdag 1 april 2020 heeft het Vlaams parlement voor het eerst elektronisch gestemd.

In plaats dat ik op mijn plaats zat in het Vlaams parlement, heb ik van thuis uit, van achter mijn bureel in Sint-Truiden, gestemd”, zegt Vlaams parlementslid Ludwig Vandenhove.
Historisch? Ja, iets wat de eerste keer gebeurt, is altijd historisch, dus.

De ganse namiddag achter mijn personal computer gezeten om het debat in het Vlaams parlement -in beperkte samenstelling- te volgen.
Het laatste uur mijn I Pad constant afgestemd op het stemmechanisme om zeker op tijd te kunnen stemmen. En dat laatste uur ook inmiddels op mijn I Phone de instructies aan het bekijken van onze fractiesecretaris hoe er exact moest gestemd worden.
Bij het einde rond 18 uur 30 een beetje spannend: zien dat ik op tijd stemde, anders had ik voor niets de zitting van het Vlaams parlement de hele tijd bekeken en beluisterd!

Ondertussen heb ik wat mails verstuurd naar personen, die mij vragen gesteld hadden rond de Coronacrisis. Een ‘politicus’ tussen de mensen, wordt eveneens actief bevraagd, zij het via allerlei sociale mediakanalen, in Coronatijden.
Ik moet altijd twee dingen tegelijkertijd kunnen doen, luisteren tijdens een vergadering is niet voldoende voor mij, ik kan mij dan minder concentreren als dat ik inmiddels lees, mails check, en aan een tekst voor mijn website werk.
In de periode dat ik burgemeester was, ondertekende ik altijd brieven en stukken tijdens vergaderingen. Dus: opletten, het is niet omdat ik ‘bezig ben’ tijdens vergaderingen dat ik niet luister en niet kan reageren of tussenkomen.

De stemming ging over een decreet tot omzetting van een Europese richtlijn  over belastinggeschillen en over een decreet om een tussenkomst te voorzien in kosten voor verwarming, elektriciteit  en water.

Alle decreten werden unaniem goedgekeurd.
Als Groen en sp.a hebben wij amendementen ingediend om de tussenkomst voor energiekosten en de waterfactuur niet te beperken tot de mensen, die technisch werkloos zijn, maar uit te breiden naar nog andere bevolkingscategorieën, die het nu moeilijk hebben.
De meerderheidspartijen -N-VA, CD&V en Open Vld- hebben onze voorstellen weggestemd. Wel is in het decreet voorzien dat de Vlaamse regering rechthebbende groepen kan toevoegen.
Hopelijk overheerst het gezond verstand!

Het is gemakkelijk zo van thuis uit het debat te volgen en te stemmen. Maar geef mij toch maar de fysieke aanwezigheid en het echte debat (weliswaar relatief in het Vlaams parlement!).”