Elke burger één stem!

"Vandaag 25 november 2020 brengt Bart Brinckman in De Standaard een bijdrage over de sp.a resolutie van collega's Vlaamse parlementsleden Conner Rousseau en Hannes Anaf en mijzelf over de oprichting van een Ouderenrechtencommissariaat", zegt Ludwig Vandenhove.

"Het artikel 'Leeftijd voorspelt hoe je stemt, meer dan klasse en religie' (1) focust vooral op het stemrecht en gaat uit van de vraag of jongeren en/of ouderen, al dan niet in verhouding met elkaar, meer of minder dan één stem moeten hebben bij verkiezingen.

Mijn standpunt is en blijft duidelijk: elke burger heeft recht op één stem bij verkiezingen, niet meer of niet minder, ongeacht leeftijd of ongeacht welk criterium dan ook.
Daaraan doet het feit of er nu al dan niet een Ouderenrechtencommissariaat zal komen geen afbreuk.

De groep senioren neemt toe in de bevolking. Het is bijgevolg logisch dat zij tevens representatief zouden vertegenwoordigd zijn in het politieke spectrum.
Dat is nu éénmaal democratie."

Hieronder vindt u het artikel.