Elke gemeente/stad moet gelijk behandeld worden!

Dat zegt burgemeester Ludwig Vandenhove naar aanleiding van het initiatief van Federaal agentschap voor de opvang van asielzoekers (Fedasil) om in de (wijde) omgeving van bestaande asielcentra de immobiliënkantoren aan te schrijven om panden op de huurmarkt te zoeken waar 20 à 40 asielzoekers kunnen verblijven.


Dit is niet meer ernstig.
Blijkbaar komt de federale regering altijd maar opnieuw terecht in die gemeenten/steden, die hun verantwoordelijkheid al opnemen op het vlak van de opvang van asielzoekers, terwijl andere die verantwoordelijkheid blijven ontvluchten.
Waarom worden precies in die laatste gemeenten/steden de immobiliënkantoren niet aangeschreven?”, aldus Ludwig Vandenhove.

“De stad Sint-Truiden in het algemeen en ik als burgemeester in het bijzonder hebben op dit vlak altijd al de nodige inspanningen gedaan. Zo voeren we hier al sedert de komst van het asielcentrum in december 1998 in/> de voormalige militaire gebouwen te Bevingen een echt beleid rond. Bovendien is dit centrum in het voorjaar nog uitgebreid met 48 plaatsen voor 12 gezinnen tot in het totaal 498, hetgeen betekent dat we na het Klein Kasteeltje het grootste opvangcentrum in België zijn.

Hierbij komt nog eens dat de federale overheid steeds maar meer bezuinigt op allerlei initiatieven, die zulke asielcentra moeten integreren in de lokale gemeenschap en/of verteerbaar maken voor de eigen inwoners. Zo heb ik in het recente groot verlof nog moeten aandringen bij de betrokken ministers en de betrokken staatssecretaris dat er een financiële tussenkomst zou behouden blijven in de kosten van het busvervoer naar en van de scholen voor de kinderen uit het asielcentrum (zie onderstaande brief).
Gelukkig zijn ze op mijn vraag ingegaan. Zo wordt er een tussenkomst voorzien van 1,50 EUR per dag per kind dat de bus gebruikt.

Ik zal deze aangelegenheid opnieuw aankaarten bij de bevoegde federale politici. Ook heb ik de problematiek ter sprake gebracht tijdens het directiecomité van de Vlaamse Vereniging van Steden en Gemeenten (VVSG) op maandag 26 september 2011.”/>

Hieronder vindt u de brief aan de betrokken ministers en staatssecretaris in verband met de problematiek van het busvervoer voor anderstalige nieuwkomers van het Federaal Agentschap voor de opvang van Asielzoekers (Fedasil) in Sint-Truiden naar de basisscholen.

Geachte
Beste

Met deze brief wenst het stadsbestuur van Sint-Truiden, in samenspraak met de basisscholen van Sint-Truiden, een probleem aan te kaarten dat sinds dit schooljaar wordt ervaren voor het onderwijs van de leerlingen uit het opvangcentrum, Fedasil.
Dit probleem werd eind vorig jaar reeds gesignaleerd door de voorzitter van het Lokaal Overleg Platform basisonderwijs ( LOP-Bao) op de ontmoeting van de LOP-voorzitters met minister Pascal Smet en werd door betreffende minister ook genoteerd.

Sinds het schooljaar 2010-2011 heeft het Federaal Agentschap voor de opvang van Asielzoekers (Fedasil) geen schoolbus meer.
Dit betekent dat de scholen waar deze leerlingen school lopen zelf een bus moeten inzetten om de kinderen van het opvangcentrum af te halen en terug te brengen.
Tevens dienen zij in te staan voor de begeleiding op deze bus.
Dit betekent een grote financiële belasting voor deze scholen, een extra belasting die ze er moeilijk bovenop kunnen blijven nemen.
Tevens meent het stadsbestuur niet verantwoordelijk te zijn voor de financiële druk van deze maatregel.
Toch steunt het bestuur de beslissing van de scholen om de leerlingen van het opvangcentrum te verdelen over een drie-tal basisscholen buiten het stadscentrum, aangezien de scholen binnen het stadscentrum reeds een grote druk ervaren met het stijgend aantal anderstalige leerlingen.

Het stadsbestuur van Sint-Truiden vraagt de federale overheidsdienst voor migratie en asielbeleid om duidelijkheid te scheppen in deze problematiek en, indien mogelijk, een strategie aan te wijzen die deze situatie kan oplossen.

Hierover werd op woensdag 28 september 2011 een item uitgezonden op TVLimburg, VTM, Radio 1 en 2 en verscheen een artikel in De Standaard, Het Belang van Limburg, Het Laatste Nieuws en Het Nieuwsblad van vrijdag 23 september 2011 en via het nieuwsagentschap belga op woensdag 28 september 2011.

Zie onder andere ook de tekst ‘Asielcentrum Bevingen breidt uit’ van 17 april 2011 op deze website.