Elke maand het stedelijk informatieblad in de bus!

Elke maand valt het stedelijk informatieblad bij de Truienaars in de bus. Burgemeester Ludwig Vandenhove schrijft telkens een voorwoord dat u hier kan lezen.

Opmerkingen zijn steeds welkom op info@sint-truiden.be. Mocht u geen informatieblad ontvangen hebben, dan kan u dat steeds aanvragen via info@sint-truiden.be.

“Laat goede, succesvolle en betaalbare activiteiten bestaan. Waarom moet het altijd groter, duurder en nieuwer zijn?”

Voorwoord infoblad juni 2012

Beste Truienaar

Sinds ik burgemeester geworden ben op 1 januari 1995 hebben wij ons als stad, naast het fruit en het erfgoed en de monumenten, geprofileerd als evenementenstad, ‘de stad, waar altijd iets te doen is

Wij waren daarmee één van de eerste in Limburg en zeker in Haspengouw.
Inmiddels is dit één van de uithangborden van elke gemeente/stad en zijn velen ons daarin gevolgd. Het is als het ware ‘een concurrentiestrijd’ geworden tussen gemeenten/steden en organisatoren en televisiestations maken daar dankbaar gebruik van.
Uiteindelijk gaat het, buiten sponsoring, om belastingsgeld.
Gemeenten en steden zouden zich daar niet mogen laten door 'opjagen', zeker gezien de actuele lokale budgettaire situaties.

Deze zomer zijn er weer heel wat activiteiten. Zo was er het kinderfeest Joy Joy op de Grote Markt met dit jaar om en bij de 4 000 bezoekers over twee dagen ondanks het slechte weer op zondag 24 juni 2012 en is er een uitgebreide vakantiewerking, waarover u in de twee voorgaande edities van dit stedelijk informatieblad aparte katerns (Jeugdruimte in Sint-Truiden - informatieblad mei 2012 en Vakantiebrochure 2012 - informatieblad juni 2012) hebt ontvangen, Fiesta Tropical (pagina 11), de sport- en ballonhappening (pagina 13), de augustuskermis met heel wat randactiviteiten (pagina 23), ‘De veisdere ’s ooves leeftig’ (pagina 7) en Open Monumentendag (OMD).
Het gaat telkens over succesvolle en betaalbare activiteiten, die heel wat toeristen en eigen inwoners aantrekken.

Veranderen en vernieuwen om te veranderen en te vernieuwen is tegenwoordig in. Maar waarom moet het altijd groter, duurder en nieuwer zijn? Laat goede, succesvolle en betaalbare activiteiten bestaan.

Ik wens u een prettig verlof in of buiten Sint-Truiden en ongetwijfeld komen we mekaar tegen op één van de vele evenementen. 

Veel leesgenot!

Ludwig Vandenhove
uw burgemeester

Zie onder andere ook de teksten