Elke maand het stedelijk informatieblad in de bus!

Elke maand valt het stedelijk informatieblad bij de Truienaars in de bus.
Burgemeester - federaal volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove schrijft elke maand een voorwoord voor het informatieblad dat u hier kan nalezen.

Opmerkingen zijn steeds welkom op info@sint-truiden.be.

 

 

 

Mocht u geen informatieblad ontvangen hebben, dan kan u dat steeds aanvragen via info@sint-truiden.be.

 

 

 

“De stad Sint-Truiden kan fier zijn op haar erfgoed en monumenten!”

 

 

 

 

 

 

 

Voorwoord infoblad april 2010

 

 

 

Beste Truienaren

 

 

 

Op zondag 25 april 2010 is het de jaarlijkse Erfgoeddag en ook dit jaar neemt de stad Sint-Truiden hieraan deel.
Met ons rijke erfgoed, zowel roerend als onroerend (monumenten), zijn we dit aan onszelf verplicht.

 

 

 

Sedert 2006 heeft de stad Sint-Truiden een convenant afgesloten met de Vlaamse gemeenschap.
Naar de toekomst toe, en dat is ook één van de voorwaarden voor verdere subsidiëring, zal de werking van Erfgoedcel Sint-Truiden en die van Erfgoedcel Tongeren overgaan in een Haspengouwse werking (2012) en zullen eveneens een aantal andere Haspengouwse gemeenten/steden bestreken worden.
Op zich is dit een goede evolutie: enerzijds bevestigt dit de centrumfunctie van Sint-Truiden in Haspengouw, anderzijds staat heel wat van ons erfgoed in relatie tot het erfgoed van andere gemeenten en steden. Immers, erfgoed betekent geschiedenis en het is niet omdat nu bepaalde gemeenten en/of steden autonoom zijn, dat dit ook in het verleden zo was.

 

 

 

Net zoals voor Erfgoedcel Sint-Truiden zal het voor Erfgoedcel Haspengouw de uitdaging zijn om een goed evenwicht te vinden tussen enerzijds de professionelen en anderzijds de vele vrijwilligers, die actief zijn in erfgoedverenigingen in de meest brede betekenis van het woord.
Deze laatsten verrichten vaak pionierswerk en het is aan de erfgoedcellen om ervoor te zorgen dat deze vrijwilligers een goed kader aangereikt krijgen waarbinnen ze hun hobby kunnen blijven uitoefenen met garantie voor voldoende kwaliteit en ontsluiting voor het brede publiek.
Hierin geldt hetzelfde voor roerend erfgoed en monumentenzorg: bewaren is één zaak, het ontsluiten voor de burger, een andere en nog belangrijker.
Erfgoed en monumentenzorg moeten bij de burger gebracht worden!

 

 

 

In dit informatieblad wil ik uw bijzondere aandacht vragen voor nog twee initiatieven.
Enerzijds is er de traditionele ‘dag van de jonge fietser’ op dinsdag 4 mei 2010 in het kader van de zogeheten ‘velodroomweek’ (pagina 9).
Tijdens deze week en zeker op de dag van de jonge fietser’ proberen we zoveel mogelijk schoolkinderen, ouders, leerkrachten, etc. te overtuigen om te voet en/of per fiets naar school te gaan en niet met de auto.
Het is maar één van de vele acties, die de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken, de preventiedienst en de stad Sint-Truiden doen om het zacht weggebruik te stimuleren. Maar ook hier geldt: als overheid kunnen wij enkel het voorbeeld geven, het is de burger, die moet (willen) volgen.

 

 

 

Anderzijds is er aandacht voor de campagne ‘drinkraantjeswater’ (pagina 26) met de bedoeling de bevolking te overtuigen zoveel mogelijk kraantjeswater te drinken.
Hiermee spelen we niet alleen in op duurzaam beleid, gezondheids- en milieubeleid, maar ook op het thema ontwikkelingssamenwerking.
In het westen vinden wij drinkwater als vanzelfsprekend, terwijl er zoveel landen in de wereld zijn, waar dit helemaal niet het geval is.

 

 

 

Veel leesgenot!

 

 

 

Ludwig Vandenhove
uw burgemeester