Elke maand het stedelijk informatieblad in de bus!

Elke maand valt het stedelijk informatieblad bij de Truienaars in de bus.
Burgemeester - federaal volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove schrijft elke maand een voorwoord voor het informatieblad dat u hier kan nalezen.

 

 

Opmerkingen zijn steeds welkom op info@sint-truiden.be.

 

Mocht u geen informatieblad ontvangen hebben, dan kan u dat steeds aanvragen via info@sint-truiden.be.

 

 

“Het is niet omdat de media er geen aandacht meer aan besteden dat een probleem opgelost is: wij moeten solidair blijven met de getroffenen van de zware aardbeving in Haïti.”

 

 

Voorwoord infoblad februari 2010

 

 

 

 

 

Beste Truienaar

 

 

Op maandag 15 februari 2010 vieren we opnieuw carnaval op de traditionele ‘verloren maandag’.
Carnaval is van alle tijden, internationaal en een traditie.
Tradities moeten in ere gehouden worden. Er zijn er immers nog zo weinig.
Laten we op verloren maandag carnaval vieren op straat en in de cafés. Trouwens, de verloren maandagstoet blijft één van de evenementen, die op één dag, zelfs op één namiddag, het meeste volk naar Sint-Truiden brengt.

 

 

Een maand geleden zijn we opgeschrikt door de verschrikkelijke aardbeving in Haïti, sowieso al één van de meest arme landen ter wereld.
Zolang er aandacht is in de media voor de aardbeving en de gevolgen ervan, is de burger solidair en wordt er actief meegewerkt aan alle mogelijke acties en geld gegeven.
Eens de media-aandacht voorbij, bestaat het gevaar dat het grote publiek denkt dat het probleem van de baan is. Niets is nochtans minder waar.
Dit is eigen aan onze actuele mediamaatschappij: eens een probleem de media niet meer haalt, is het voor velen geen probleem meer.
Ik wil hierbij alle vrijwilligers en organisaties, die zich via de één of andere actie voor Haïti ingezet hebben en/of dit nog zullen doen, van harte bedanken, niet in het minst de medewerkers van het Rode Kruis, die in Sint-Truiden op zaterdag 23 januari 2010 de centrale activiteit georganiseerd hebben met een inzamelactie, een fakkeltocht en optredens op de Groenmarkt.
Nog maar eens een reden om hulde te brengen aan alle vrijwilligers van het Rode Kruis, die dag in dag uit en onder allerlei omstandigheden en vormen ter beschikking staan van hun medeburgers.

 

 

Binnenkort zijn er opnieuw de eerste (grote) wielerwedstrijden, ook in de verschillende buurten/wijken en deelgemeenten van Sint-Truiden.
Deze wielerwedstrijden hebben steeds met grotere problemen te kampen: gebrek aan sponsors, gebrek aan belangstelling in de eigen buurt/wijk en/of de eigen deelgemeenten, zure reacties van burgers, vooral automobilisten, omdat ze even moeten wachten en/of moeten omrijden, zelfs vormen van agressie tegen seingevers, etc.
Ik wil hier een oproep doen om deze plaatselijke wielerwedstrijden precies actief te ondersteunen. Zij zijn immers een essentieel onderdeel van het dorpsleven.
Waar is de tijd naartoe dat een ‘koers’ een echt feest was?
Waar is de tijd naartoe dat er geen dorpskermis plaatsvond zonder wielerwedstrijd?
Laten we ook deze traditie in ere houden opdat binnenkort 'kermiskoersen' niet dezelfde weg opgaan als 'dorpscafés'.

In dit informatieblad is er aandacht voor de jaarlijkse grote lenteschoonmaak met onder andere een grote zwerfvuilactie op zaterdag 27 maart 2010 (zie pagina 22-25).
Vanuit de stad Sint-Truiden doen wij het hele jaar heel wat inspanningen om de stad net en proper te houden en om de burger zoveel mogelijk te sensibiliseren om hier onder allerlei vormen aan mee te werken.
Deze lenteschoonmaak wil hier nog eens extra de nadruk op leggen.
Op het stadsbestuur kan u rekenen voor een proper Sint-Truiden, wij rekenen ook op u als burger!

Veel leesgenot!

 

 

Ludwig Vandenhove
uw burgemeester