Elke maand het stedelijk informatieblad in de bus!

Elke maand valt het stedelijk informatieblad bij de Truienaars in de bus.
Burgemeester - federaal volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove schrijft elke maand een voorwoord voor het informatieblad, dat u hier kan nalezen.

Opmerkingen zijn steeds welkom op info@sint-truiden.be.

 

Mocht u geen informatieblad ontvangen hebben, dan kan u dat steeds aanvragen via info@sint-truiden.be.

 

 

“Een prettig en veilig begin van het school- en academiejaar!”

 

 

Voorwoord informatieblad september

 

 

 

 

 

Beste Truienaar

 

 

De schoolvakantie is weer voorbij en de kinderen zitten al enkele dagen terug op de schoolbanken. Nu binnen enkele weken ook nog de hogeschool- en universiteitsstudenten en alles valt weer in de normale plooi.
Alleszins wens ik alle leerlingen en studenten veel succes in het komende school- en academiejaar.

 

 

De laatste weken zijn er heel wat kleine openbare werken uitgevoerd in het stadscentrum met de nodige overlast tot gevolg, waarvoor ik mij in naam van het college van burgemeester en schepenen wil verontschuldigen.
In het kader van een ‘integrale aanpak’ opteren we ervoor om zoveel mogelijk relatief kleine werken gezamenlijk en binnen korte termijn uit te voeren, zodanig dat de overlast geconcentreerd wordt.
We wilden vooral alles afgewerkt hebben voor het begin van het schooljaar.

 

 

De komende maand staat weer bol van de activiteiten in onze stad, zoals u in dit informatieblad kan lezen.
I
k pik er maar enkele uit.

 

 

In het weekend van 11, 12 en 13 september 2009 is er de 3e editie van ‘De veisdere ’s ooves leeftig’, waardoor dit initiatief een traditie aan het worden is. En dat is precies de bedoeling: onze vesten en ons stadspark, uniek gelegen dichtbij het centrum, permanent onder de aandacht brengen als een bijkomende aantrekkingspool voor onze stad.

 

 

Op zondag 13 september 2009 is er de 21e editie van de Open Monumentendag met als thema ‘Zorg’.
Het onderwerp is bijna op maat van de stad Sint-Truiden gesneden. Er is dan ook een interessant en passend programma uitgewerkt.

 

 

In het weekend van 26 en 27 september 2009 zijn er de opendeurdagen van de gewestelijke brandweer Sint-Truiden.
Met de publicatie en de tentoonstelling ‘Fookjes en Sprabels’ waarin poëzie van Herman Rohaert gekoppeld wordt aan cartoons van Frans Van Rompaey krijgen deze opendeurdagen dit jaar een extra cachet.

 

 

Op zondag 4 oktober 2009 neemt de stad Sint-Truiden deel aan de Open Bedrijvendag.
U krijgt die dag de kans om kennis te maken met een dertiental bedrijven in onze stad.

 

 

In het kader van ons project integrale veiligheid/leefbaarheid organiseert de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken leefbaarheidsbabbels (zie pagina 8).
Ik hoop u er persoonlijk te ontmoeten.

 

 

Veel leesgenot!

 

 

Ludwig Vandenhove
uw burgemeester