Elke maand het stedelijk informatieblad in de bus!

Elke maand valt het stedelijk informatieblad bij de Truienaars in de bus.
Burgemeester
Ludwig Vandenhove schrijft elke maand een voorwoord voor het informatieblad, dat u hier kan nalezen.

 

 

Opmerkingen zijn steeds welkom op info@sint-truiden.be.

 

Mocht u geen informatieblad ontvangen hebben, dan kan u dat steeds aanvragen via info@sint-truiden.be.

 

Voorwoord informatieblad september

 

 

 

 

 

"20e editie van Open Monumentendag (OMD) en Sint-Truiden doet voor de 20e keer mee!"

 

 

Beste Truienaar

 

 

De zomer, of wat ervoor moe(s)t doorgaan, is weer voorbij! Ik hoop hoe dan ook dat u ervan genoten heeft.

 

 

Het informatieblad is vanaf deze maand licht aangepast, zowel qua ontwerp, als qua leesbaarheid.
Het moet u als inwoner van Sint-Truiden nog meer op de hoogte houden van wat er reilt en zeilt in onze stad.
De bevolking goed en objectief informeren blijft één van de prioriteiten van het stadsbestuur. Immers, zonder deze informatie is er geen basis voor een goede inspraak, ook één van onze permanente aandachtspunten.

 

 

In deze editie vindt u andermaal heel wat activiteiten, die de komende dagen en weken in Sint-Truiden plaatsvinden.
Zonder volledig te zijn, wil ik deze maand kort op de volgende evenementen ingaan:
-          Open Monumentendag (OMD) op zondag 14 september 2008.
OMD vindt al voor de 20e maal plaats en de stad Sint-Truiden neemt al voor de 20e maal deel. Het kan ook moeilijk anders voor ons imago als monumentenstad in Vlaanderen en Limburg!
In de bijzondere katern bij dit informatieblad vindt u alle informatie;
-          gedurende datzelfde weekend op vrijdag- en zaterdagavond is er 'de veisdere ’s
 
ooves leeftig!'.
Ik blijf het als burgemeester herhalen: deze vesten, samen met het stadspark, zijn unieke groene longen en rustplaatsen in en om het centrum van de stad, zeker sinds we ze gerenoveerd hebben.
Welke andere gemeente of stad van onze omvang heeft dat nog in Vlaanderen? Wel, laten we er dan fier op zijn en ze ook gebruiken om te wandelen, te fietsen, te verpozen, er allerlei activiteiten op te doen, etc.
'De veisdere ’s ooves leeftig!' biedt hiertoe de ideale gelegenheid;
-          de opendeurdagen van de gewestelijke brandweer Sint-Truiden op zaterdag 27 en zondag 28 september 2008.
Uit alle internationale onderzoeken blijkt dat brandweerlui als beroepscategorie het meest gerespecteerd worden door de bevolking.
Ook onze brandweerlieden staan altijd en in alle omstandigheden ter beschikking van de bevolking. U zou hen dan ook een groot plezier doen door opnieuw zo massaal mogelijk aanwezig te zijn tijdens één of meer activiteiten op deze opendeurdagen.
Bovendien kan u er ook kennismaken met heel wat preventietips, die u goed van pas kunnen komen in uw leef- en woonomgeving.
 

September betekent eveneens het begin van een nieuw schooljaar: aan alle directies, leerkrachten, maar vooral leerlingen een goed begin!

 

 

Veel leesgenot!

 

 

Ludwig Vandenhove
uw burgemeester