Elke maand het stedelijk informatieblad in de bus!

Elke maand valt het stedelijk informatieblad bij de Truienaars in de bus.
Burgemeester
Ludwig Vandenhove schrijft elke maand een voorwoord voor het informatieblad, dat u hier kan nalezen.

 

 

Opmerkingen zijn steeds welkom op info@sint-truiden.be.

 

Mocht u geen informatieblad ontvangen hebben, dan kan u dat steeds aanvragen via info@sint-truiden.be.

 

 

Voorwoord informatieblad juli

 

 

"De stad Sint-Truiden neemt heel wat initiatieven waarbij de wereld in de Dorpsstraat gebracht wordt!"

 

 

 

 

 

Beste Truienaar

 

 

Het zomert, ook in Sint-Truiden.
De zomer is bij uitstek de periode dat mensen vakantie nemen en andere oorden opzoeken in binnen- en/of buitenland.

 

 

Heel wat mensen brengen echter ook hun vakantie gewoon door in Sint-Truiden.

 

 

Door de toenemende levensduurte zal dat dit jaar ongetwijfeld een grotere groep zijn dan de voorgaande jaren.
Voor deze groep is er in deze zomerperiode, nog meer dan in de rest van het jaar, een uitgebreid evenementenaanbod samengesteld waarin iedereen haar/zijn gading kan vinden.

 

 

Meer dan ooit heeft Sint-Truiden in heel België en Vlaanderen het imago van ‘de stad waar altijd iets te doen is’.
Dit geldt het hele jaar, maar nog meer tijdens de zomerperiode.

 

 

Zonder het ene evenement meer te willen aanprijzen dan het andere of het ene belangrijker te vinden dan het andere, vraag ik toch uw bijzondere aandacht voor enerzijds de opendeurdag in het asielcentrum Marché Mondial en anderzijds de activiteiten rond 750 jaar begijnhof.

 

 

Activiteiten zoals de opendeurdag in het asielcentrum of het pas afgelopen Fiesta Tropical, zijn een bewuste keuze.
Met dit soort initiatieven, net zoals bijvoorbeeld met het verbreken van het wereldrecord brandende kaarsen van Amnesty International op 4 juni 2008, brengen we de wereld in Sint-Truiden.
Met andere woorden, op die manier wordt de Truienaar geconfronteerd met wereldproblemen, die anders ver van haar/zijn bed af liggen.
Of: hoe we de wereldproblemen in de Dorpsstraat brengen!

 

 

Een andere activiteit, die ik onder uw specifieke aandacht wil brengen, is 750 jaar begijnhof.
De begijnhofsite is één van die plaatsen, die in Sint-Truiden nog onderschat worden, zowel door de bezoekers en toeristen, als door de Truienaars zelf.
Hoeveel Truienaars weten er bijvoorbeeld dat de begijnhofsite werelderfgoed is en beschermd is door de United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO)?
Met de festiviteiten rond 750 jaar begijnhof van 23 augustus 2008 tot 9 november 2008 willen we deze site extra in de kijker zetten. Trouwens, ook het Huis van Sinterklaas zal dit jaar opgebouwd worden in en rond de Festraetsstudio op het begijnhof.

 

 

Naast de grote publieke evenementen, zijn er uiteraard ook de talrijke buurtbarbecues en dorps- en wijkinitiatieven.
Ik zou als burgemeester het volgende willen zeggen: maak van deze zomerperiode gebruik om nog meer kennis te maken met uw buurt, uw dorp, uw wijk en vooral met uw eigen buren!

 

 

Prettig verlof en veel leesgenot!

 

Ludwig Vandenhove
uw burgemeester