Elke maand het stedelijk informatieblad in de bus!

Elke maand valt het stedelijk informatieblad bij de Truienaars in de bus.
Burgemeester
Ludwig Vandenhove schrijft elke maand een voorwoord voor het informatieblad, dat u hier kan nalezen.

 

 

Opmerkingen zijn steeds welkom op info@sint-truiden.be.

 

Mocht u geen informatieblad ontvangen hebben, dan kan u dat steeds aanvragen via info@sint-truiden.be.

 

 

Voorwoord informatieblad juni

 

 

 

 

 

"Zomer in Sint-Truiden: het zal weer bruisen!"

 

 

Beste Truienaar

 

 

De zomer staat voor de deur.

 

 

De zomerperiode is bij uitstek de tijd van het jaar dat er heel wat evenementen, vooral in open lucht, georganiseerd worden.
In dit informatieblad vindt u er al een aantal, maar zoals het al enkele jaren traditie is, zal u ook de zomerkrant binnenkort weer in uw brievenbus vinden, waarin alle evenementen opgesomd worden.

 

 

In dit informatieblad wordt ook bijzondere aandacht geschonken aan de diverse jeugdactiviteiten, die wij als stad Sint-Truiden organiseren tijdens de vakantieperiode.
Alles begint met het grootste openlucht kinderfestival van Vlaanderen Joy Joy!

 

 

Nog meer dan de voorgaande jaren is er door de diverse diensten, maar in het bijzonder door de jeugd-, sport- en welzijnsdienst en de dienst buitenschoolse kinderopvang een ruim aanbod gecreëerd, zodat kinderen en jongeren, afhankelijk van hun interesse, ruim aan bod komen in deze vakantiewerking.
Ook is er opnieuw gezorgd voor professionele begeleiding, waarbij 133 jobstudenten de gelegenheid krijgen om de nodige professionele ervaring op te doen.
Of hoe jeugdbeleid gekoppeld wordt aan tewerkstellingsbeleid!
Als burgemeester wil ik nu de (groot)ouders en andere familieleden al bedanken voor het vertrouwen dat ze andermaal aan de stad Sint-Truiden schenken door hun kinderen gedurende de vakantieperiode toe te vertrouwen aan één van onze vakantiewerkingen.
Ze kunnen op beide oren slapen: hun (klein)kinderen zijn in goede handen!

 

 

Deze uitgebreide vakantiewerking naar verschillende doelgroepen toe bewijst andermaal hoe belangrijk jeugd en jongeren zijn in het beleid, horizontaal over alle domeinen heen, van de stad Sint-Truiden.

 

 

De voorbije maanden is er geëxperimenteerd met een autovrije markt op zon- en feestdagen, tenminste als de weersomstandigheden meezitten.
Uit dit experiment en vooral uit de positieve reacties, heeft het college van burgemeester en schepenen de conclusie getrokken dat vanaf nu in de lente- en zomermaanden deze markt op zon- en feestdagen altijd autovrij gemaakt wordt.
Wat is er immers mooier dan de tweede grootste markt (maar de mooiste!) van België, waar mensen wandelen of fietsen, kinderen spelen, de terrassen overvol zitten, etc.?
En een gebrek aan parkeerplaatsen? Neem gerust de proef op de som en u zal merken dat op de namiddagen dat de markt autovrij is, er nog steeds in de onmiddellijke omgeving voldoende parkeerruimte is, om nog niet te spreken over de ondergrondse parkeergarage Clockempoort, die zelfs op die namiddagen grotendeels leeg staat.
De stad Sint-Truiden neemt hier terecht een volgende stap in het autoluw maken van het centrum.
Toeristen, bezoekers en klanten willen rustig kunnen wandelen in het centrum van de stad.

Meer dan ooit is shoppen een tijdverdrijf geworden!

 

 

Tot slot wil ik uw bijzondere aandacht vragen voor één activiteit: het opendeurweekend in het politiehuis van de lokale
politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken op zaterdag 28 en zondag 29 juni 2008.

Kom gerust eens binnen in het politiehuis en u zal merken dat de politie écht uw vriend is, elke dag, en niet alleen als u de politie nodig heeft in probleemsituaties!

 

 

Tot op één van de vele activiteiten in Sint-Truiden!

 

 

Ludwig Vandenhove
uw burgemeester