Elke maand het stedelijk informatieblad in de bus!

Elke maand valt het stedelijk informatieblad bij de Truienaars in de bus.
Burgemeester Ludwig Vandenhove schrijft telkens een voorwoord dat u hier kan lezen.

Opmerkingen zijn steeds welkom op info@sint-truiden.be.
Mocht u geen informatieblad ontvangen hebben, dan kan u dat steeds aanvragen via info@sint-truiden.be.

 

“Een gelukkig en gezond 2012!”

Voorwoord infoblad januari 2012

Beste Truienaren

Ik wens u, uw familie en allen, die u dierbaar zijn een voorspoedig 2012, vooral een goede gezondheid, en voor het overige dat al uw dromen en verlangens mogen uitkomen.

Ik hoop dat onze stad Sint-Truiden ook dit jaar gespaard mag blijven van ernstige ongevallen of voorvallen in onze steeds gewelddadiger samenleving.
Het drama van Luik van enkele weken terug zit nog vers in ons geheugen.

2012 kondigt zich economisch, en dus ook sociaal, niet zo best aan.
Als stad zijn we onderdeel van een grote, steeds meer OPEN wereld, en hebben we hier nauwelijks of geen vat op.
Een aantal indicatoren tonen aan dat Sint-Truiden goed standhoudt: de werkloosheidsgraad in Sint-Truiden ligt met 6,48% net onder het Limburgs gemiddelde, er zijn momenteel nog 200 openstaande vacatures in onze stad (interimjobs buiten beschouwing gelaten) en uit recent onderzoek van studiebureau Nelson is gebleken dat Sint-Truiden de tweede handelsstad van Limburg is met een relatief goede koopbinding. Maar het is een kwestie van waakzaam te blijven.

Op het beperkt aantal terreinen waarop een stad impact heeft, moet maximaal ingezet worden. Eén van de voorbeelden daarvan is toerisme, waardoor bezoekers aangetrokken worden, die verbruiken in onze lokale horeca en middenstand.
De nieuwe toeristische gids is inmidd
els verschenen: haal hem snel af in ons vernieuwd bezoekerscentrum in het stadhuis op de Grote Markt (zie pagina 25).
Immers, vaak weten we nog niet wat er allemaal in onze eigen stad te zien is.

Een ander voorbeeld is de voormalige militaire basis in Brustem, waarvan het gedeelte industrieterrein voor Kleine en Middelgrote Ondernemingen (KMO’s) praktisch volzet is.
Zoals vooropgesteld, gaat het ongeveer voor de helft over nieuwe bedrijven en voor het andere gedeelte over bedrijven, die binnen of buiten (in één van de aangrenzende gemeenten) Sint-Truiden zonevreemd gesitueerd waren en bijgevolg niet op hun oude locatie konden blijven.
Er zijn momenteel een 30-tal KMO’s gevestigd op het nieuwe industrieterrein.
In het aangepaste Gewestelijk Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen worden mogelijkheden gecreëerd om bijkomende industrie te realiseren.
Volgens het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan, dat momenteel opgemaakt wordt, zou dat voor Sint-Truiden inhouden dat er zo’n 35 hectare bijkomend kan ingekleurd worden voor ambachtelijke en industriële activiteiten.
Het is nu aan het stadsbestuur om deze locaties in te plannen en in een Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan te gieten.

Een derde voorbeeld is sociale tewerkstelling voor die personen, die omwille van bepaalde omstandigheden niet dezelfde mogelijkheden hebben als andere personen op de arbeidsmarkt.
De stad Sint-Truiden steunt verschillende initiatieven, die langdurig werkzoekenden aanwerven en hun diensten aan de Truienaren aanbieden: het Fietspunt, seniorenoppas, buurtrestaurants, groenonderhoud en klussen.
Op deze manier zijn er zo’n 35 personen die dankzij onze stad aan de slag zijn.

Laten we klinken op 2012 en ik wil iedereen uitnodigen op de inmidd
els traditionele nieuwjaarsdrink van het Koninklijk Stedelijk Feestcomité en de stad Sint-Truiden op zondag 8 januari 2012 op de Grote Markt (zie pagina 13).

Tot dan!

Ludwig Vandenhove
uw burgemeester