Elke politievrouw/ -man moet evenveel opbrengen!

Dat zegt burgemeester - federaal volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove naar aanleiding van de bekendmaking van de federale subsidies voor de lokale politiezones voor 2010.

“De politiehervorming is inmiddels 10 jaar oud en van bij het begin is er gezegd dat de financiering van de lokale politiezones snel zou herbeken worden.
Het rapport van de federale politieraad over de evaluatie van 10 jaar politiehervorming onder leiding van professor Willy Bruggeman dat onlangs is gepubliceerd wijst hier ook nog eens op.

 

 

 

 

Het kan toch niet dat politievrouwen/ -mannen, die hetzelfde verdienen (en dus kosten!), aanleiding geven tot meer of minder subsidies, afhankelijk van in welke zone ze werken.
Dit is nu nochtans het geval, zoals blijkt uit de tabel in bijlage voor bijvoorbeeld de politiezones in Limburg.”, aldus burgemeester - federaal volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

 

“Ik begrijp dat bij het begin van de politiehervorming de zones, die in feite zelf te weinig personeel hadden aangeworven en die beroep deden op veel rijkswachters, een overgangsperiode kregen (hoewel ze ervoor ook hun verantwoordelijkheid al niet hadden opgenomen!). Maar ondertussen duurt die overgangsperiode al 10 jaar!
Het wordt tijd dat deze situatie wordt rechtgezet!”, zegt Ludwig Vandenhove.

 

 

Het wetenschappelijk rapport inzake de financieringswet is afgerond. Het is dan ook de hoogste tijd dat hierrond het nodige overleg op gang komt en politieke conclusies getrokken wordt. Ook de Katholieke Universiteit Leuven (KUL)-norm, die de inhoudelijke invulling van politiezones regelt (al dan niet een gerechthof op het grondgebied; al dan niet een gevangenis op het grondgebeid, etc), moet herzien worden.
10 jaar is lang in onze snel evoluerende maatschappij.

 

 

“Ik zal onmiddellijk na het parlementair verlof de nieuwe minister van Binnenlandse Zaken Annemie Turtelboom hierover interpelleren.”, besluit Ludwig Vandenhove.