Els Sneijers uitgeroepen tot tweede meest verdienstelijke schepen voor dierenwelzijn van het jaar!

Op de Global Action in the Interest of Animals (GAIA)-Dag op zondag 26 oktober 2008 in/> Brussel is schepen
Els Sneijers/> uitgeroepen tot tweede meest verdienstelijke schepen voor dierenwelzijn van het jaar, naast schepen Luc Bungeneers van Antwerpen (die eerste eindigde) en schepen Tom Balthazar uit Gent (die de derde prijs haalde).


“Ik ben blij en fier, zie je wel dat mijn opvolging verzekerd is.”
, zegt burgemeester - federaal volksvertegenwoordiger
Ludwig Vandenhove/>.
“Wat is er mooier, zeker als politicus, dat je ideeën en je werk verdergezet worden.
Het was een uniek moment toen Els mij enkele weken geleden het nieuws vertrouwelijk meedeelde, ook al was ik op dat ogenblik bezig met een bijzonder zwaar parlementair dossier. Els zal mijn gemoedstoestand dan ook niet echt gemerkt hebben aan de telefoon.”

Ludwig Vandenhove/> is één van de pioniers van het dierenwelzijnsbeleid in Vlaanderen, zowel op stedelijk niveau, als op wetgevend vlak. Zo heeft hij als senator en als federaal volksvertegenwoordiger heel wat wetsvoorstellen ingediend, die concreet het dierenwelzijn ook verbeterd hebben, omdat ze uiteindelijk onder de ene of andere vorm wet geworden zijn.

“De politiek moet bezig zijn met wat de burger bezighoudt en dierenwelzijn hoort daarbij.
Als je weet dat één op twee Belgen een huisdier heeft en hoe heftig de bevolking bijvoorbeeld reageert op vormen van dierenverwaarlozing, dan is dit wel duidelijk. Ik begrijp de kritiek dan ook niet van burgers, die politici soms verwijten meer bezig te zijn met dieren dan met mensen.
Het is geen kwestie van of of, maar van én én!
Dieren zullen altijd op mij kunnen rekenen.” aldus
Ludwig Vandenhove/>.

Ludwig Vandenhove/> is blij dat hij de bevoegdheid van dierenwelzijn heeft kunnen doorgeven aan de jongste schepen van 'Lijst Burgemeester' (sp.a - Groen!)
Els Sneijers/>.
De dierenliefhebbers en de dieren in Sint-Truiden kunnen gerust zijn!  

Met het zilver voor schepen
Els Sneijers/> van Sint-Truiden looft GAIA de pioniersrol van de Limburgse stad, onder andere met de oprichting van de dierenpolitie, de uitstekende samenwerking met het plaatselijke dierenasiel en de plaatselijke beleidsrealisaties op het vlak van het dierenwelzijn.

Met deze bekroning door GAIA doet Sint-Truiden haar reputatie als diervriendelijke stad alle eer aan!