En maar relativeren

“Dat deed Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale economie en Landbouw Hilde Crevits op woensdag 7 oktober 2020 andermaal in de Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid als antwoord op een vraag van mij”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Mijn vraag: de open brief, waarin een aantal Belgische wetenschappers, onderzoekers, dierenartsen en andere organisaties wijzen op het gevaar voor de volksgezondheid van eventuele virusoverdrachten van mens op dier.
Alle dieren, maar in dit geval specifiek landbouwdieren.

Ja, ik ben weer ontgoocheld over het antwoord.
Blijkbaar leert de Vlaamse minister van Landbouw niets uit Covid-19.
Als je durft suggereren om aan de vergunningsvoorwaarden het element gezondheid toe te voegen, wordt daar steeds afwijzend op gereageerd.
Wat ik veel erger vind, is dat je snel wordt weggezet als zijnde tegen de landbouw en polemisch te zijn.
Ik ben voor landbouw, maar voor gezonde en milieu-, klimaat- en diervriendelijke landbouw op mensenmaat.

Hieronder vindt u mijn vraag om uitleg en het antwoord van de minister . (1)