Energie- en klimaatbeleid moeten sociaal zijn

“Vanaf dag 1 dat ik gedeputeerde van de provincie Limburg geworden ben, verantwoordelijk voor Leefmilieu en Klimaatbeleid, heb ik dat gezegd”, zegt Ludwig Vandenhove.
“Een recente studie van Steunpunt Wonen bevestigt mijn stelling. (1)

Ik citeer uit mijn voorwoord in ‘Voluit voor een duurzaam Limburg: inspiratie voor een klimaatneutrale provincie’:

‘De sukkelaars’, hier en elders in de wereld, dreigen altijd het kind van de rekening te zijn. In het buitenland worden hun woongebieden door overstromingen en orkanen weggeveegd en worden hun oogsten door de klimaatverandering bedreigd.
Bij ons worden gezinnen en personen nog armer, omdat ze zich blauw betalen aan energie en geen geld hebben om te investeren in isolatie en zonnepanelen. Omdat de middelen van de overheid sowieso beperkt zijn, moeten we ze voor alles aanwenden voor de kansengroepen.
We moeten de mensen die het moeilijk hebben individueel trachten te subsidiëren om hun isolatie te verbeteren en hun energieverbruik te doen dalen.

Dat is bijvoorbeeld de reden waarom ik met Strategisch Actieplan voor Limburg in het Kwadraat (SALK)- en provinciale middelen de DuwoLimPlus-lening heb geïnitieerd.
Via deze renovatielening kunnen Limburgers tot 40 000 euro lenen aan een rentevoet van 2 % en 0 % voor bepaalde doelgroepen.
Op Vlaams niveau wordt deze succesvolle Limburgse lening beschouwd als een voorbeeld voor het toekomstige Vlaamse energiebeleid.

Als provinciebestuur kunnen we niet zoveel financiële middelen inzetten voor individuele steunmaatregelen, maar die moeten dan wel prioritair sociaal aangewend worden.  

Een consequente en constante armoedetoets over alle beleidsdomeinen en beleidsbeslissingen heen (het zogeheten Mattheuseffect), zou het armoedeprobleem structureel aanpakken.“

(1) Hogere inkomens kregen gros van energiesubsidies. De Standaard, 20-01-2017, p. 1.
Zie www.steunpuntwonen.be.  

 

Zie ook Limburgse renovatielening werkt! van 24-06-2016 en Publicatie 'Voluit voor een duurzaam Limburg, inspiratie voor een klimaatneutrale provincie' van 24-09-2014 op deze website.