Is er nood aan een opvoedingsbelofte?

Dit was de centrale vraag op een debat georganiseerd door het Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen (HIG) in Brussel op woensdag 19 december 2007.
Burgemeester-federaal volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove was één van de sprekers.

Ludwig Vandenhove verdedigde het standpunt dat ouders een opvoedingsbelofte laten afleggen een positief gegeven kan zijn, maar dat er een goed evenwicht moet worden gevonden tussen voldoende vrijblijvendheid en een georganiseerd gebeuren.
Bovendien ging hij ook in op het belang van het gezinsthema als gemeentelijk beleidsitem en op een aantal concrete initiatieven, naast een horizontale aanpak over alle beleidsdomeinen heen, die in Sint-Truiden op het vlak van gezinsbeleid gebeuren (geboortebos, subsidie voor herbruikbare luiers, geboortepremie vanaf het tweede kind, unicef-CD bij geboorte, etc.).