Erica

‘Erica’ is het driemaandelijks contactblad van de Limburgse Natuurgidsen.
Onlangs is het nummer ‘Lente 2013 ‘ (april, mei en juni) verschenen.

Gedeputeerde Ludwig Vandenhove schreef het voorwoord dat u hieronder vindt.

Beste natuurliefhebber

Ik ben blij dat ik (toch nog altijd!) als kersvers gedeputeerde voor natuur deze korte bijdrage mag schrijven in dit driemaandelijks tijdschrift ‘Erica’ van de Werkgroep Limburgse Natuurgidsen.
Bedankt daarvoor.

Hoewel ik heel wat politieke ervaring heb (onder andere 18 jaar burgemeester en meer dan 10 jaar federaal volksvertegenwoordiger en/of senator), zelf al jaren lid ben van natuurvereniging Aulenteer en ik regelmatig een natuuractiviteit probeer bij te wonen, is gedeputeerde van natuur worden van een andere orde.
Inmiddels ben ik het al wat gewoon, maar de eerste dagen (ik ben gedeputeerde geworden op maandag 3 december 2012) voelde ik mij nog al onzeker als ik in jullie middens kwam en heel wat hoorde praten over bepaalde bloemen of planten, over de verschillende soorten vissen en vlinders, die er zijn, etc. Zo heb ik op de Limburgse Koepel voor Natuurstudie (LIKONA) –contactdag  op zaterdag 19 januari 2013 heel wat bijgeleerd, niet in het minst bepaalde termen en woorden, maar op bepaalde ogenblikken en/of rond bepaalde thema’s had ik het echt moeilijk om te volgen. Maar ik voel mij nooit te oud om iets bij te leren en één van mijn grootste eigenschappen (denk ik toch) is dat ik precies weet wat ik allemaal niet kan of niet ken.

Ik ben vrij snel gerustgesteld geworden en dat is niet het minste te danken aan jullie vereniging.

Toeval of niet, maar mijn eerste officieel ‘optreden’ als bestendig deputé was de uitreiking van de diploma’s van de nieuwe natuurgidsen op zaterdag 8 december 2012 in het kasteel in Bokrijk.
Het ijs was snel gebroken. Ongetwijfeld heeft dit te maken met de toffe groep, die de Werkgroep Limburgse Natuurgidsen is en vooral met het gegeven dat ik voorzitter Leo Thomassen en zijn echtgenote Reinhilde al jaren persoonlijk ken.

Ik ben ervan overtuigd dat we de komende 6 jaar zeer goed gaan samenwerken en dat ik op jullie actieve inzet en ondersteuning kan blijven rekenen om Limburg als meest groene provincie te behouden en verder uit te bouwen.

In dat verband moeten we veel meer het economisch belang van groen en natuur ‘uitspelen’. Zij moeten een volwaardige plaats krijgen in de talrijke acties, die gaan opgezet worden in het kader van het Strategisch Actieplan voor Limburg in het Kwadraat (SALK).

De sociaal-economische impact van groen en natuur wordt vaak onderschat, hoewel uit heel wat internationale studies blijkt dat er heel wat (on)rechtstreekse effecten zijn.
Groen en natuur kunnen heel wat tewerkstelling met zich meebrengen, bijvoorbeeld binnen de cleantech-sector, maar vooral naar die beroepscategorieën toe, die het moeilijk(er) hebben op de arbeidsmarkt.
Toerisme is belangrijk in Limburg, maar bezoekers zullen maar blijven komen naar onze provincie indien de natuur intact en goed onderhouden blijft.
Hier moeten permanent mensen en middelen voor ingezet worden.
En dit is zeker niet tegengesteld aan de talrijke vrijwilligers, die, ook in Limburg, actief zijn in milieu - en natuurverenigingen.
Het is een én-én verhaal, geen of-of verhaal.

Tot op één van de volgende activiteiten.

Ludwig Vandenhove

 

Zie www.limburgsenatuurgidsen.be/erica.

Zie onder andere ‘Nieuwsbrief Limburgse Natuurgidsen‘ van 14 januari 2013 en ‘Eerste publiek optreden als bestendig deputé’ van 12 december 2012 op deze website.