Erkenning en subsidiëring militaire musea?

In Wallonië is onlangs het 1ste Wing Historical Center van Beauvechain erkend en gesubsidieerd door de Franstalige Gemeenschap.
Dit is een goed voorbeeld om in Vlaanderen hetzelfde te vragen, bijvoorbeeld voor het Historisch Centrum Luchtmachtbasis Brustem in de abdijsite van Sint-Truiden.

"Militaire basissen zijn vaak verbonden met gemeenten en steden en maken op die manier deel uit van de geschiedenis ervan. Dit geldt zeker voor de stad Sint-Truiden, die in België en Vlaanderen doorgaat als meest militairvriendelijke stad.", aldus burgemeester - federaal volksvertegenwoordiger
Ludwig Vandenhove.

"Het is niet voor niets dat wij via de Burgerlijke Militaire Samenwerking (BMS) bevoorrechte partner zijn van de Federale Overheidsdienst (FOD) van Defensie."

 

De 1ste Wing van Beauvechain, de legerbasis waarmee de stad Sint-Truiden een peterschap heeft sinds de verhuis van de voormalige militaire basis van Brustem (naar ginder), heeft een museum dat vergelijkbaar is met ons Historisch Centrum Luchtmachtbasis Brustem.
Recent is het erkend en geniet het ook van een subsidiëring door de Franstalige Gemeenschap.

 

 

 

 

 

"Zodra er een nieuwe Vlaamse Regering, is zal ik niet nalaten om aan te dringen om ook zulke erkenning te krijgen voor Vlaamse militaire musea. Bovendien vind ik ook dat de FOD Defensie en de bevoegde minister hier bepaalde inspanningen zouden moeten doen. Nu draaien deze musea immers al te zeer op vrijwilligers en ligt er geen algemene beleidslijn in."

 

“Hoe moeilijk het ook zal zijn om zulke kleine musea nog erkend te krijgen met het Vlaamse museumdecreet, zal ik er toch bijzondere aandacht voor vragen.
Militaire basissen zijn een wezenlijk onderdeel van onze geschiedenis en voor mij hangen ze evenveel samen met vrede als met oorlog.”, besluit
Ludwig Vandenhove

 

 

De tentoonstelling ‘De Fouga Magister, het vliegtuig dat een legende werd!’ in het Historisch Centrum Luchtmachtbasis Brustem is tot eind september toegankelijk, enkel in de namiddag, in het stedelijk museum in het abdijcomplex, Diesterstraat 1 te Sint-Truiden (toegang via de erekoer).
Alle bezoeken zijn gratis na reservatie bij Toerisme Sint-Truiden (tel. 011-70 18 18) en/of bij voorzitter Luc Vanhove (tel. 011-68 94 86).

 

 

Zie onder andere ook de tekst ‘Expo over pers in de oorlogsjaren!’ op deze website.