"Etterouders: waar gaan we naartoe?"

Een Nederlandse provinciale voetbalclub uit Breda wil als eerste stewards inzetten voor jeugdwedstrijden.
De club wil op die manier iets doen aan de ettertjes rond het veld en vooral aan de ‘etterouders’ die langs de lijn ‘supporteren’.


‘Supporteren’ is in dit geval een misplaatst woord.
Ik hoop dat het in België nooit zo ver komt dat we ook verplicht zijn tot zulke maatregelen.
Wat moet de overheid nog allemaal doen als ouders er niet in slagen om zichzelf te bedwingen en het goede voorbeeld te geven?

Laat het jeugdvoetbal opnieuw zijn wat het moet zijn: eerst zorgen voor ontspanning en gezonde sportbeoefening voor de jongeren, dan pas presteren!