Extra acties rond geldautomaten

De laatste tijd is er heel wat aandacht in de media voor zogeheten 'shouldersurfers'.
Bij 'shouldersurfing' kijkt een dief over de schouder mee terwijl de persoonlijke pincode ingetikt wordt.
Als de dief de code gezien heeft, probeert zij of hij daarna uw bankkaart te stelen en uw rekening te plunderen.

“De lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken zet (opnieuw) een specifieke actie op om deze methode aan te pakken.”, zegt burgemeester en tevens voorzitter van het politiecollege en de politieraad
Ludwig Vandenhove.

“Deze campagne is niet voor niets gelanceerd tijdens de eindejaarsperiode. Immers, op dat ogenblik en tijdens de huidige koopjesperiode wordt er meer dan op andere tijdstippen geld afgehaald aan bankautomaten.
Dit initiatief bewijst andermaal dat preventieve acties heel wat misdrijven kunnen voorkomen en dat dit vaak zeer eenvoudig en met weinig financiële middelen kan.”

 

 

 

 

Deze diefstaltechniek is tegenwoordig in. Alhoewel er op die manier in ons land in de laatste maanden al meer dan 1.000 kaarten met code ontvreemd werden, is er nog geen geval van shouldersurfing in de politiezone Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken geregistreerd.
Om te voorkomen dat shouldersurfers ook in de politiezone Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken hun kans wagen, nemen de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken en het stadsbestuur van Sint-Truiden een aantal extra maatregelen.

 

 

Aan alle geldautomaten, die zich buiten een bankgebouw bevinden, wordt een wachtlijn geschilderd op 1,5 meter van de geldautomaat.
Bij die lijn staat de tekst ‘Hier wachten’ vermeld.
Die wachtlijn moet ervoor zorgen dat de persoon, die een bankverrichting aan de automaat uitvoert, meer privacy heeft, dat er niemand ongemerkt over haar of zijn schouder de code van haar of zijn bankkaart kan zien en dat zij/hij er zich van bewust is dat ‘shouldersurfing’ tot de mogelijkheden behoort. Bovendien wordt de veiligheid van diegene, die de bankverrichting doet, gevrijwaard omdat de wachtlijn het voor dieven minder gemakkelijk maakt om mensen aan de automaten te overvallen.
De lijnen kunnen criminelen niet tegenhouden, maar ze kunnen de oplettendheid van de afhaler verhogen.

 

 

Reeds in 2004 was de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken de eerste politiezone in België, die een wachtlijn aan een viertal banken in Sint-Truiden liet schilderen.
Die bestaande lijnen zijn door de jaren heen vervaagd en krijgen nu een nieuwe verflaag.
Aan de andere banken, zowel in het centrum, als in de deelgemeenten, zal zulke belijning aangebracht worden.

 

 

“De lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken en de preventiedienst zullen met de banken eveneens een vergadering beleggen en voorstellen om een preventieve affichecampagne binnen en buiten het bankgebouw te organiseren. Daarnaast zullen de banken gevraagd worden om eventueel een wachtlijn aan de automaten binnen de bank te trekken (goedkope maatregel) of om eventueel de geldautomaten extra af te sluiten (dure maatregel).”, zegt
Ludwig Vandenhove.

 

 

 

 

 

“Als u merkt dat er iemand dicht bij u staat terwijl u een bankverrichting doet, wees dan extra voorzichtig want het zou wel eens iemand met slechte bedoelingen kunnen zijn.”

 

 

Dit initiatief tegen shouldersurfers is maar één van de vele specifieke acties, die de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken de laatste weken, tijdens de kerst- en nieuwjaarsperiode, aanvullend op de normale activiteiten, opgezet heeft. Er waren onder andere de extra patrouilles tijdens de kerstmarkt en in de winkelstraten, de extra alcoholcontroles, de acties naar de scholen toe in verband met alcoholgebruik op de kerstmarkt, de promotie van het taxigebruik als alternatief voor het zelf rijden naar aanleiding van de alcoholcontroles en het nagaan of alle taxiuitbaters in orde waren met alle wettelijke voorschriften en de sensibilisering rond en de controle op (illegaal) vuurwerk.

 

 

“Proficiat aan de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken.”, besluit
Ludwig Vandenhove.  

 

 

Hierover is onder andere een item verschenen in het nieuws van TVLimburg (TVL) van vrijdag 30 december 2011.