Extra lang carnavalseizoen!

Dit jaar wordt een extra lang carnavalseizoen.
Dit komt omdat Pasen zo laat valt.


“Het begin is altijd voorzien op 11 november, het einde is afhankelijk van de dag dat Pasen valt (dit jaar op zondag 24 april 2011).”, zegt burgemeester
Ludwig Vandenhove/>.

“Ook de stad Sint-Truiden kent dus dit jaar een lange carnavalsperiode van donderdag 11 november 2010 tot en met dinsdag 8 maart 2011. Het hoogtepunt is uiteraard 'Verloren Maandag' 7 maart 2011.


Stadsprins Fabian den leste en jeugdprins Glenn den leste (vader en zoon Vangeel) zullen hun beste beentje moeten voorzetten, maar tot nu toe hebben ze dat al voortreffelijk gedaan.
 

Ik wens hen alleszins veel succes!”

 

Alaaf!

Hieronder vindt u het integraal voorwoord van burgemeester Ludwig Vandenhove voor de 25e Carnavalgazet van de Orde van de Commeduur.

Carnaval blijft een groot evenement in Sint-Truiden!

Het is weer bijna zover.
Sint-Truiden viert als rasechte carnavalsstad weer groot feest!

Van vrijdag 4 tot en met dinsdag 8 maart 2011 barst Sint-Truiden weer uit zijn voegen. Hoogtepunt van het carnavalsgebeuren is, zoals ieder jaar, de grote carnavalsstoet op verloren maandag 7 maart 2011.

Het is dit jaar een lang carnavalsseizoen, zelfs het langste dat het kan duren.
Het begin is altijd voorzien op 11 november, het einde is afhankelijk van de dag dat Pasen valt (dit jaar op zondag 24 april 2011).

Het carnavalsgebeuren op verloren maandag blijft één van de meest succesvolle evenementen in Sint-Truiden.
Geen enkele andere manifestatie brengt op één dag zoveel volk naar de stad.

Als stadsbestuur ondersteunen wij dan ook actief - financieel, logistiek en materieel - de Raad Van Elf en de diverse Sint-Truidense groepen en verenigingen, die instaan voor de organisatie van dit gebeuren.
De trend is tegenwoordig om alsmaar grotere en duurdere activiteiten te organiseren, maar waarom iets veranderen aan een traditionele formule, die veel volk op de been blijft brengen?

Het gegeven dat de verloren maandagstoet bij ons in Sint-Truiden - bijna een uitzondering op de regel vergeleken met gemeenten en steden van dezelfde omvang - GRATIS is en dat er geen toegangsgeld moet betaald worden, draagt zeker bij tot deze grote publieke belangstelling.

De stad Sint-Truiden heeft sedert 1 januari 2007 in/> de persoon van
Johnny Vangrieken/> een schepen, die specifiek bevoegd is voor carnaval.
Het beste bewijs dat de stad Sint-Truiden aandacht blijft hebben voor de carnavalstraditie.

In die context vind ik het eveneens een belangrijk signaal dat het carnaval van Aalst vorig jaar erkend is als cultureel erfgoed door de United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO).
Het kan het imago ervan bij de doorsnee burger alleen maar verhogen.

Carnaval moet in de geëigende periode van het jaar gevierd worden. Ik kan dan ook geen begrip opbrengen voor private organisatoren en/of gemeenten/steden, die het gegeven carnaval commercieel ‘gebruiken’ om in andere periodes van het jaar evenementen te organiseren. Met Pasen, Sinterklaas, kerstmis, etc. gebeurt dat toch ook niet.

Carnaval moet gevierd worden op straat en in de cafés: zo is carnaval ontstaan en dit gebruik moeten we proberen in stand te houden.
’Er niet alleen over praten, er zelf aan meedoen’, dat is de slogan.

Meer dan genoeg erover gepraat dus, gewoon meedoen in het carnavalsweekend en zeker op verloren maandag 7 maart eerstkomend.
Ambiance verzekerd!

Bedankt en proficiat aan alle Sint-Truidense carnavalsverenigingen en carnavalisten, de Raad van Elf en onze schepen van carnaval
Johnny Vangrieken/>.

Ludwig Vandenhove
/>burgemeester

Wie nog geen Carnavalgazet gekregen heeft, waarin het heel programma is opgenomen, kan mailen naar burgemeester@sint-truiden.be.