Extra nieuwsbrief sp.a Limburg

Naar aanleiding een aantal tussenkomsten van de sp.a-provincieraadsleden en/of -gedeputeerden tijdens de novemberzittingen van de provincieraad verstuurde sp.a Limburg op donderdag vrijdag 20 december 2013 een extra nieuwsbrief naar haar leden met een emailadres.

De artikels uit deze nieuwsbrief zijn te lezen op de website van sp.a Limburg, limburg.s-p-a.be.

 

Zie ook Nieuwsbrief sp.a Limburg van 20-12-2013 en De Stad Limburg van 29-10-2013 op deze website.