Facebook is een bedreiging voor onze privacy

“Ik ben bevreesd voor onze privacy”, zegt Ludwig Vandenhove.

Hieronder vindt u zijn visie over heel de discussie rond Facebook, die momenteel actueel is in België.

Te laat?

Ik heb het over de bedreiging van onze privacy.
Ik vrees het, alhoewel…

Het is nu actueel in België met heel de discussie rond Facebook.
Ja, we hebben te lang gewacht met die bevoegdheid specifiek toe te kennen aan een minister of staatssecretaris.
Laten we eerlijk zijn: zelfs nu is het er maar bij gesleurd om Bart Tommelein een bevoegdheid te kunnen geven, terwijl het een volwaardig domein is dat zich zelfs over diverse beleidsterreinen uitstrekt.
Een echte horizontale bevoegdheid.
Hoelang en hoe dikwijls heb ik hier niet over ‘gezaagd’ binnen sp.a?
Het was één van mijn stokpaardjes toen ik nog in het federaal parlement zat. Getuige daarvan is onder andere de camerawetgeving. (1)

Voor mij is het kenmerkend voor de manier waarop wij als Socialisten België en Vlaanderen al die jaren mee ‘beheerd’ hebben dat nu een liberaal precies dat thema aanpakt.
Liberalen zijn voor vrijheid, Socialisten zouden moeten voor controle zijn van de private sector.  Maar zelfs zo een bij uitstek links, progressief thema hebben wij nooit durven aanpakken.
Als er als eens over gesproken werd op partijbijeenkomsten was de boodschap weliswaar dat dat een thema voor ons was, maar dat we toch moesten opletten om niet oubollig over te komen. Want  ‘we scoren al zo slecht bij de jongeren’.
Bijna alsof wij als Socialisten een fobie hadden van George Orwell’s ‘1984’, waarbij de overheid de grootste bedreiging van onze privacy was en niet grote privé-ondernemingen, zoals dat vandaag het geval is. (2)

Het is te laat. Maar dat is altijd zo met technische en technologische evoluties, de wetgeving hinkt altijd achterop. Dus te laat, ja, maar beter laat dan nooit.

Natuurlijk ben ik voor vooruitgang, maar  technologie moet gebruikt worden waartoe het dient.
Kan Facebook nuttig zijn?
Uiteraard. Bijvoorbeeld bij het opsporen van verdwenen kinderen en nog zovele andere toepassingen, maar bij vele andere niet. (3)

Laten we een beleid ontwikkelen rond heel het privacy-gebeuren dat uiteraard niet beperkt is tot Facebook en bij uitbreiding de sociale media.
Laten we beginnen met alle bedreigingen eens in kaart te brengen en vooral na te gaan wat niet wettelijk geregeld of gereglementeerd is. En daar dan tegen beginnen op te treden, zoals elke wet, die niet nageleefd wordt. En niet enkel driegen met optreden.
Onze maatschappij treedt vaak veel harder op tegen zaken, die veel minder erg zijn.

Natuurlijk moet dit mondiaal en zeker Europees aangepakt worden, maar dat mag ons niet aanzetten om inmiddels gewoon af te wachten.
Wij kunnen in België zelf daartoe het initiatief nemen.
Is dit niet bij uitstek werk van het parlement? Dan krijgen we daar tenminste ook nog eens een echt fundamenteel debat. En dan kunnen we horen en zien wat Liberalen daar echt over denken in plaats van nu stoer te doen alsof ‘wij Belgen Facebook aan banden gaan leggen’. En wij als Socialisten zullen dan kleur moeten bekennen, want dit een dossier om nog eens echt ideologische standpunten in te nemen.
Kunnen we dat?
Durven we dat?
Wat mij betreft is het antwoord volmondig JA!
Er zal dan een uitspraak moeten gebeuren of we grote multinationals, banken, etc. echt durven aanpakken en of we de vrijheid van  de burger durven inperken. Want ik ben nog al realist: als ik de verslaving van heel wat burgers zie aan Facebook liggen zij niet wakker van de inbreuk op hun privacy.
“Zij willen gekloot worden.”
Soms moet de politiek zaken durven beslissen, die tegen de burger ingaan in plaats van mee te surfen op de uitslag van de volgende opiniepeiling. Zo ben ik opgevoed in de politiek.
Dit geldt zeker als het over fundamentele waarden als de privacy en de toekomstige organisatie van onze samenleving gaat. Een beetje George Orwell is dus nodig.

‘De Cirkel’ van Dave Eggers zou verplichte literatuur in het onderwijs moeten zijn. (4)
Als er al eens een delegatie van Limburg Silicon Valley bezoekt, hebben zij het licht gezien, DE TOEKOMST, ook voor Limburg.
Nooit hoor ik hen vragen stellen bij het gevaar dat er schuilt in dat soort samenleving.
In Silicon Valley groeit een nieuwe elite, die niet alleen wil bepalen wat we consumeren, maar ook hoe we moeten leven.
Als maatschappelijke waarden, zoals de privésfeer en de bescherming van de privacy ons in de weg staan, moeten er maar nieuwe waarden komen.(5)
Ik bedank als Socialist voor dat soort maatschappij!
Vooruitgang moeten wij gebruiken, de vooruitgang mag ons niet gebruiken.

  1. Wet tot regeling van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera’s. Belgisch Staatsblad, 31-05-2007.
  2. Ons land toont Facebook dat er grenzen zijn. De Morgen, 16-05-2015, p. 2.
  3. ‘Facebook werkt bij verdwijningen vaak beter dan affiches’. De Standaard, 19-05-2015, p. 14.
  4. EGGERS, D. De cirkel. Lebowski, november 2013.
  5. De nieuwe wereldheersers: het tijdperk van globalisering én digitalisering. Knack, 22-04-2015, pp 26 - 35.

Dit artikel werd onder dezelfde titel gepubliceerd op www.dewereldmorgen.be, 20-05-2015.

Zie ook Veilig internet van 04-10-2012 en ‘Vandenhove maakt liever vrienden in het echte leven’ van 17-04-2012 op deze website.