Federale en Vlaamse inspectiediensten moeten beter samenwerken

“Overtreders 'ontsnappen' soms, omdat inspectiediensten niet goed samenwerken”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.
“Wie regels overtreedt, moet, zonder er weliswaar een heksenjacht van te maken, aangepakt worden.
Dat is handhaving.”

Ludwig Vandenhove deed hierover een tussenkomst en stelde een vraag in de Commissie Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie op dinsdag 26 januari 2021.

Het is toch al te gek dat de afzonderlijke federale en Vlaamse inspecties afzonderlijke controles uitvoeren op éénzelfde plaats.
Soms gebeurt dat zelfs met eigen Vlaamse diensten.
Samenwerking en minder langs elkaar doorwerken, betekent betere handhaving en meer personeelsleden, die kunnen ingeschakeld worden
”, aldus Ludwig Vandenhove.

“Er is nu een gezamenlijke aanpak uitgewerkt om het thuiswerk van werknemers op te volgen in deze Covid-19 periode.
Alle beleidsdomeinen zouden moeten gescreend worden om te bekijken waar via akkoorden dergelijke  samenwerking mogelijk is op het vlak van controles en handhaving.”

Hieronder vindt u mijn tussenkomst en die van de minister. (1)