Fietsgemeente/Fietsstad 2012

Op zaterdag 23 juni 2012 werden de Fietsgemeente/Fietsstad 2012 bekend gemaakt in het Vlaams parlement. 

 

Antwerpen, Mortsel en Boechout werden in de verschillende categorieën(afhankelijk van aantal inwoners)  bekroond.

 

 

 

“De stad Sint-Truiden was ook één van de genomineerden voor de verkiezing van Fietsgemeente/Fietsstad 2012 in categorie 2 (steden tussen 20.000 en 50.000 inwoners).

 

 

Wij mogen dan wel geen prijs in de wacht gesleept hebben, maar de nominatie op zich was al een hele eer.”, aldus burgemeester Ludwig Vandenhove.

 

 

Ludwig Vandenhove was persoonlijk bij de bekendmaking van de uitslag aanwezig.

 

 

 

 

 

De genomineerden zijn gebundeld in een brochure van de Vlaamse Stichting Verkeerskunde.
Over de stad Sint-Truiden is het volgende geschreven.

 

 

Drie voornaamste redenen voor nominatie

 

In de herziening van het mobiliteitsplan van Sint-Truiden is een masterplan fiets opgenomen. Daarmee wil de stad het bestaande netwerk uitbreiden en verfijnen met verbindingen in een eigen bedding en met conflictvrije kruisingen voor trage weggebruikers. Daarnaast zorgt het stadsbestuur met de hulp van een aantal ‘fietspeters’ ook voor een structurele kwaliteitscontrole van het fietsnetwerk.
Tot slot voorziet de stad de verplichting om bij nieuwbouw of grondige renovatie een fietsenberging te voorzien.

 

 

Enkele voorbeelden van projecten:

 

 

• Project fietsverzekering: Fietsers kunnen mits betaling van een jaarlijkse bijdrage toegang krijgen tot een pechverhelpingsdienst.
Ze kunnen een vervangfiets krijgen op de plaats waar ze gestrand zijn. De te herstellen fiets wordt dan afgeleverd bij de fietsenmaker, het fietspunt of gewoon thuis.

 

• De aanleg van een fietspad langs de N3: Door de heraanleg van een deel van de N3 verdween het bestaande fietspad, waardoor fietsers moesten omrijden.
Op vraag van het stadsbestuur werd het bovenlokaal functioneel fietsnetwerk aangepast en zal er een fietsverbinding langs de N3 worden gerealiseerd, als een soort fietssnelweg.

 

• Scholenfietsproject: Scholen kunnen permanent fietsen ontlenen om verplaatsingen tijdens de schooluren uit te voeren. Dit project bestaat volgend jaar tien jaar en in totaal zijn er nu 140 fietsen in gebruik voor zes deelnemende scholen. Alle fietsen legden samen al meer dan 75.000 km af, wat overeenkomt met zo’n 1000 uitgespaarde busverplaatsingen.

 

Resultaten fietsgebruik

 

 

Systematische tellingen vanaf 2008 op het recreatieve fietsroutenetwerk laten een fluctuerend gebruik zien. 2009 kende een groei van meer dan 26% tegenover 2008. 2010 kende dan weer een daling van ongeveer 6% ten opzicht van het jaar voordien. Cijfers van 2011 laten opnieuw een daling vermoeden. De verhuur van fietsen voor zowel recreatief als functioneel gebruik stijgt daarentegen voortdurend.
In 2006 werden 2204 fietsen verhuurd, in 2011 niet minder dan 6893.
Om het fietsgebruik te verhogen, organiseert de stad doelgroepgerichte sensibilisatiecampagnes.
In 2011 verspreidde de stad ook voor het eerst een fietsfolder. Tot slot werden er diefstalveilige fietsenstallingen aan belangrijke functies en gebouwen geplaatst.

 

 

Verbetering verkeersveiligheid

 

 

Het aantal ongevallen met fietsers nam in de periode 2008-2011 licht af (van 49 naar 44 ongevallen per jaar). Terwijl er in 2008 en 2009 geen fietsers omkwamen in het verkeer, viel er in 2010 helaas wel een dodelijk slachtoffer. In 2011 vielen er zelfs twee dodelijke slachtoffers te betreuren.
De stad neemt initiatieven op het vlak van educatie en infrastructuur. Voorbeelden van educatieve acties zijn de actie Kijk, ik leer fietsen voor kleuters, fietsbrevetten voor lagere scholen en de actie
Goed gezien. Wat infrastructuur betreft: schoolomgevingen werden aangepakt en na de opmaak van een schoolvervoerplan werden op enkele gevaarlijke punten fietsoversteekplaatsen heraangelegd.
Fietsers mogen sinds 2009 gebruik maken van de oude stadsvesten en in de binnenstad is fietsverkeer in beide richtingen in bijna alle eenrichtingsstraten toegestaan.

 

 

Verbetering fietsroutes

 

 

Op het recreatief fietsroutenetwerk kregen alle kruisingen met gewestwegen fietsoversteekplaatsen. Moeilijk berijdbare delen werden vervangen door nieuwe verbindingen. Er kwamen ook nieuwe fietspaden bij en systematisch onderhoud zorgt voor veilige en comfortabele fietsverbindingen. Voor het functionele netwerk staan de volgende twee jaar verschillende uitvoeringen van ontbrekende schakels en de verbetering van slechte fietspaden op de agenda. De stad beschikt ook over een kleine sneeuwruimer en een veegmachine voor vrijliggende fietspaden, er is een lokaal meldpunt fietsen en in het voor- en najaar doet de politie extra toezicht op het parkeren op fietspaden.

 

 

Resultaten parkeren en stallen

 

 

In samenwerking met de Fietsersbond en na de installatie van proefopstellingen werd ervoor geopteerd om van nu af aan nog twee bepaalde types stallingen te gebruiken. Deze stallingen werden in verschillende fases geplaatst aan belangrijke aantrekkingspolen en aan haltes van het openbaar vervoer. Sint-Truiden organiseerde een proefproject met fietskluizen en tijdens de wekelijkse marktdag organiseert de preventiedienst een bewaakte fietsenstalling.

 

 

Samenwerking met andere partijen

 

 

De GBC werd uitgebreid met de Fietsersbond, Voka en het Toegankelijkheidsbureau.
Er is een maandelijkse stuurgroep die alle initiatieven rond fietsen coördineert.
Hierin zetelen stedelijke ambtenaren van verschillende diensten. Zij proberen in samenwerking met politie, provincie en het fietspunt een geïntegreerd fietsbeleid op te zetten. Verder is er een samenwerking met de scholen (brevetten) en verenigingen krijgen de kans om zich in te schrijven voor het Korterittencontract.

 

 

In 2009 diende de stad in samenwerking met bedrijven uit de zorgsector een Pendelfondsdossier in. Dat resulteerde in de aankoop van dienstfietsen. Tot slot is er ook een verkeersplatform actief.

 

 

Data over fietsbeleid

 

 

Op het recreatieve netwerk ligt een vaste teller. De gegevens over de fietsverhuur en het gebruik van de fietskluizen worden gedetailleerd bijgehouden. In 2011 werd het fietsparkeren geteld in de binnenstad.

 

 

De stad beschikt over twee verkeerstellers die ook fietsers tellen. Vanaf 2012 starten de systematische tellingen. Bij nieuwe projecten wordt bij aanvang telkens een nulmeting uitgevoerd en na de aanpassing wordt er opnieuw geteld. Tot slot geeft het ongevallen-GIS driejaarlijks een overzicht van alle locaties met fiets- en bromfietsongevallen.

 

Zie de website www.fietsgemeente2012.be.

 

 

Zie de teksten Fietsfolder ‘Letterlijk ALLES over fietsen in Sint-Truiden’ van 18 april 2011 en ‘Tweede editie ‘Fietsfolder’ van 5 mei 2012 op deze website.