Film ‘Jane’

Op dinsdag 24 april 2018 organiseerde de vzw Bosgroep Limburg de filmvoorstelling ‘Jane’ in Kinepolis, Via Media 1 in Hasselt.

Via haar unieke aanpak (participatieve observatie) en de vaststelling dat tijdens de jaren van haar veldwerk de bosoppervlakte wereldwijd sterk daalde, werd Jane ook één van de bekende gezichten die al jarenlang ijvert voor de bescherming en de uitbreiding van onze bossen. Vandaar de link met  de vzw Bosgroep Limburg”, zegt voorzitter en gedeputeerde Ludwig Vandenhove.

“Het is één van mijn beleidslijnen om via andere evenementen (bijvoorbeeld filmvoorstellingen) aandacht te trekken voor de milieu-, natuur-, klimaatproblematiek.
Films zijn daartoe een middel.”

 

Zie ook Boomplantevenement ‘Forest in One Day’ van 05-02-2018, Meer Al Gore – ambassadeurs nodig van 29-09-2017, ‘An Inconvenient Sequel’ van 18-09-2017 en ‘Merchants of Doubt’  van 03-12-2015 op deze website.