Foorreizigers: zelfstandigen als alle andere!

Voor mij zijn foorreizigers (en marktkramers) zelfstandigen, zoals alle andere.
Dat is mijn stelling altijd geweest en dat is niet anders nu in Coronatijden.

Ik begrijp en steun dan ook de vraag van de foorreizigers om behandeld te worden, zoals andere zelfstandigen”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

“Wat vragen zij?
Ten eerste een éénduidige beslissing tot wanneer kermissen in gemeenten en steden verboden worden.
Nu beslist elk gemeentebestuur dat op zich en dat leidt tot onduidelijkheid en verschillende periodes van verbod of toelating.
Ten tweede dezelfde regeling als andere zelfstandigheden, met andere woorden een forfaitaire vergoeding per maand en/of een vergoeding per dag als ze gesloten moeten blijven. Het verschil met traditionele zelfstandigen is echter dat de periode van specifieke maatregelen voor de foorreizigers wellicht langer door zal lopen, vermits kermissen normalerwijze veel volk samenbrengen. Ik denk hierbij bijvoorbeeld aan de traditionele Augustuskermis in Sint-Truiden.”

Foorreizigers hebben het sowieso al moeilijk, vermits de traditie van kermissen -de echte kermiscultuur- sterk achteruitgaat. Bovendien komen zij nu uit de winterperiode, waarbij er ‘een winterstop’ van 4 maanden is geweest, dus traditioneel al een zware tijd.
Ondertussen moeten de attracties up-to-date gehouden worden en daar blijven kosten en investeringen mee gepaard gaan.
Stel dat de kermisattracties eerder zouden mogen opengaan, hoe gaat het publiek dan reageren?

Ik heb indertijd via initiatieven in de Kamer van Volksvertegenwoordigers gezorgd dat de ambulante handelaars (onder andere foorreizigers en marktkramers) een volwaardig statuut kregen. Daardoor hebben zij nu dezelfde rechten als andere zelfstandigen.
Inmiddels is dit Vlaamse bevoegdheid.
Ik pleit ervoor dat zij in aanmerking komen voor de hinderpremie, overbruggingskredieten en eventueel andere maatregelen voor de groep van andere zelfstandigen.

Zo blijven foorreizigers (en marktkramers) zelfstandigen als alle andere.”