Gaia geeft stemadvies!

In het voorwoord van ‘Vrijdier’ van april-mei-juni 2007 vraagt Michel Vandenbosch, voorzitter van Global Action in the Interest of Animals (Gaia), aandacht voor de stemkeuze op 10 juni 2007 bij de federale verkiezingen.


Hij verwoordt het op de volgende manier:

“Van onze stemkeuze, beste leden en sympathisanten, hangt mee af of de volgende regering een diervriendelijk dan wel dieronvriendelijk beleid zal voeren. En of het beter dan wel slechter wordt voor de dieren die mishandeld worden voor de dierenhandel, voor de vleesproductie, in de intensieve veehouderij, in de laboratoria, enz. Dierenwelzijn moet in de volgende regering als een volwaardige beleidsmaterie worden behandeld. Aan ons dus om op 10 juni onze plicht te doen en diervriendelijk te stemmen.

Als we willen dat de toestand van de dieren verbetert na 10 juni, en dat er na de verkiezingen betere en strengere wetten komen voor het dierenwelzijn, als we een diervriendelijker parlement en een diervriendelijkere regering willen, dan stemmen we vanzelfsprekend best voor wie het dierenwelzijn en de dierenrechten politiek een warm hart toedraagt. Hen versterken, is de boodschap.


Sp.a-spirit, met als bonus twee bijzonder verdienstelijke kandidaten, de parlementairen Magda De Meyer (Oost-Vlaanderen) en Ludwig Vandenhove (Limburg), en Groen! hebben het meest uitgesproken diervriendelijke profiel …”

Op www.gaia.be kan je hierover nog meer lezen.

Ook Philip Zurinckx, voorzitter van het dierenasiel van Sint-Truiden, vraagt om te stemmen voor Ludwig Vandenhove (1e opvolger voor de Kamer van volksvertegenwoordigers, witte stembrief, lijst nummer 9) enerzijds en Els Sneijers, schepen van dierenwelzijn van de stad Sint-Truiden (18e effectief voor de Senaat, roze stembrief, lijst nummer 9) anderzijds.