Geboorteboom 2009 geplant!

Op zondagvoormiddag 28 maart 2010 werd de geboorteboom - een Japanse treurkerselaar - voor de kinderen, die in 2009 in/> Sint-Truiden geboren zijn, geplant in het klein stadspark.


Inmiddels is het reeds de 13e editie.

“Het is een mooie traditie geworden en één van de vele initiatieven, waar ik in mijn beleidsperiode als burgemeester (sedert 1 januari 1995) in 1997 mee begonnen ben.”, aldus burgemeester - federaal volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

In 2009 waren er in totaal 386 geboortes in de stad Sint-Truiden.

“Het planten van deze geboorteboom is een mooie combinatie van de beleidsdomeinen ‘gezin en jeugd’, ‘groen en milieu’ en ‘ontwikkelingssamenwerking’.”, zegt Ludwig Vandenhove.

“Met het jaarlijks aanplanten van zulke geboorteboom brengt de stad Sint-Truiden hulde aan de pas geboren kinderen, hun ouders en grootouders (gezinsbeleid). Bovendien toont het aan dat er in de stad Sint-Truiden al een kindvriendelijk en jeugdbeleid gevoerd wordt van bij de geboorte.

Door de jaarlijkse aanplanting van een geboorteboom zullen we op termijn in het klein stadspark een (klein) bos krijgen, hetgeen het groenbeleid van de stad Sint-Truiden onderstreept. Ook wordt met de aanplant van bomen de CO²-problematiek aangepakt (milieuaspect).

Tot slot is er het element ontwikkelingssamenwerking: de stad Sint-Truiden staat elk jaar voor de symbolische aanplant van de geboorteboom een bepaald bedrag af - voor 2009 is dit 2.000,00 euro - om in onze zusterstad Nueva Guinea in Nicaragua het herbebossingsproject
La Esperanzita/> te steunen.”.


De borden, die elk jaar aangebracht worden sedert 1997 voor de kinderen, die in een bepaald jaar geboren zijn, zijn enorm onderhevig aan vandalisme en worden regelmatig vernield. Dit is dan ook de reden waarom er centraal op het klein stadspark een muur zal aangebracht worden, waarin deze borden zullen bevestigd worden.
Hopelijk schrikt dit vandalen wat meer af!

Zie onder andere ook de teksten ‘Geboorteboom 2007 geplant!’ van 10 april 2008 en ‘Geboorteboom 2008 geplant!’ van 7 april 2009 op deze website.