Gedeputeerde Ludwig Vandenhove verleent vergunning voor vliegactiviteiten Brustem tot 31 maart 2014

“Je moet consequent zijn, ook of misschien zeker  in de politiek.”, zegt gedeputeerde Ludwig Vandenhove naar aanleiding van de beslissing van de bestendige deputatie op donderdag 30 mei 2013 over de milieuvergunningsaanvraag BVBA LIMBURG REGIONAL AIRPORT voor vliegactiviteiten op de voormalige militaire basis in Brustem (Sint-Truiden).

Hieronder vindt u de perstekst en de reactie van sp.a Sint-Truiden.

Gedeputeerde Ludwig Vandenhove verleent vergunning voor vliegactiviteiten Brustem tot 31 maart 2014

Economische vliegactiviteiten in Brustem of gedaan?

De huidige milieuvergunning voor vliegactiviteiten op de voormalige luchtmachtbasis in Brustem wordt beperkt tot en met 31 maart 2014.”, zegt  gedeputeerde voor leefmilieu Ludwig Vandenhove.
Dit is zo afgesproken met de potentiële investeerders voor economische vliegactiviteiten (met tewerkstelling) en op mijn voorstel beslist tijdens de vergadering van de bestendige deputatie van vandaag donderdag 30 mei 2013.

De potentiële investeerders engageren zich schriftelijk om tegen oktober 2013 te onderzoeken of er al dan niet mogelijkheden zijn voor economische vliegactiviteiten en zo ja, een nieuwe milieuvergunning aan te vragen.
Qua timing kan dit dan samenvallen met de nu gestelde einddatum van 31 maart 2014.

Hiermee ben ik consequent met het standpunt dat ik altijd ingenomen heb, ook als burgemeester: JA voor vliegactiviteiten als er tewerkstelling bijkomt, NEEN aan louter recreatieve vliegactiviteiten.
We moeten consequent zijn in Haspengouw: zachte recreatie (wandelen, fietsen, etc.) en toerisme gaan nu eenmaal niet samen met recreatief vliegen.”, aldus Ludwig Vandenhove.

Gedeputeerde Ludwig Vandenhove heeft bovendien per mail en per brief aan de Milieu-inspectie van de Vlaamse overheid gevraagd om de opgelegde voorwaarden regelmatig te controleren.

Ter volledigheid: de nu verleende goedkeuring tot einde maart 2014 beperkt zich tot de regularisatie van een aantal activiteiten, die tot op heden niet vergund waren.
Het gaat om het regulariseren van de milieuvergunning voor het gebruik van enkele loodsen op het terrein. 
In deze loodsen is er enerzijds een kleine werkplaats voorzien, en anderzijds de brandstofopslag en de bevoorradingsinrichting voor het tanken van de vliegtuigjes.
Deze loodsen hebben er altijd gestaan (nog uit de tijd van militaire activiteiten) maar zijn nooit vergund geweest voor de huidige (burgerlijke) activiteiten.
Enkel de start/landingsbaan was op heden vergund.

Perstekst sp.a Sint-Truiden

Nieuwe milieuvergunning zet recreatief vliegen in Brustem op de helling

De bestendige deputatie heeft vandaag beslist dat de vliegactiviteiten zoals ze momenteel plaats vinden te Brustem, stoppen vanaf 1 april 2014. Deze beslissing zou genomen zijn in samenspraak met potentiële investeerders voor economische vliegactiviteiten.

“Als sp.a-fractie kunnen wij ons terugvinden in deze beslissing. Ook in het verleden hebben wij altijd gepleit voor vliegactiviteiten waar tewerkstelling aan gekoppeld is. Met de beslissing die vandaag op voorstel van gedeputeerde van milieu Ludwig Vandenhove door de bestendige deputatie werd genomen, is de garantie ingebouwd dat als er volgend jaar vanaf april 2014 nog gevlogen wordt, de tewerkstelling gegarandeerd is” aldus sp.a-fractieleider Filip Moers.

Eind vorig jaar werd door de bvba Limburg Regional Airport een milieuvergunningsaanvraag ingediend met de bedoeling de bestaande milieuvergunning, die in beroep werd bekomen door bvba Vliegveld Sint-Truiden op 17 maart 2004 voor het exploiteren van een vliegveld voor ULM-toestellen en lichte vliegtuigen (max 9.000 kg) over te nemen en te wijzigen. Deze wijziging behelst een uitbreiding,  een regularisatie  voor de reeds in gebruik zijnde maar niet vergunde loodsen met werkplaats en brandstofopslag en –bevoorrading.

Tijdens het openbaar onderzoek werden 15 bezwaren ingediend.

De bestendige deputatie heeft vandaag akte genomen van de overname (basisvergunning blijft geldig tot 2024) en de regularisatie goedgekeurd maar slechts tot 31 maart 2014. Er wordt geen vergunning verleend  voor de gevraagde uitbreiding.

“Concreet betekent dit dat als er tegen 1 april 2014 geen garantie is op economische vluchten, de huidige vliegactiviteiten in principe nog wel tot 2024 kunnen maar dan wel zonder herstellingen en zonder brandstopfopslag en –bevoorrading zoals tot nu zonder vergunning het geval was” aldus Filip Moers.

                                              

Zie ook Tijdelijke vergunning voor vliegterrein Brustem, TVL-nieuws, 30 mei 2013; Milieuvergunnning voor vliegactiviteiten in Brustem beperkt tot 31 maart 2014, Limburg Actueel, 30 mei 2013; Provincie zoekt economische activiteiten voor luchthaven Brustem, Het Laatste Nieuws, 31 mei 2013, p.19; Het Nieuwsblad, 31 mei 2013, p.25, Brustem Airport krijgt tijdelijke vergunning, www.hbvl.be, 31 mei 2013.

Zie onder andere Verstandige beslissing! van 29 januari 2013 en In Haspengouw moeten we weten wat we willen van 9 mei 2013 op deze website.