Gedeputeerde provincie Noord-Brabant (Nederland) op bezoek

Op woensdag 4 februari 2015 bracht een delegatie onder leiding van  gedeputeerde Johan van den Hout van de Nederlandse provincie Noord-Brabant een bezoek aan de provincie Belgisch Limburg.
Gedeputeerde Ludwig Vandenhove was gastheer.
Beide gedeputeerden hebben grotendeels dezelfde bevoegdheden.

Zulke contacten met onze buren zijn op regelmatige momenten nuttig en  noodzakelijk. Zo kunnen we van mekaar horen en leren welke de gemeenschappelijke problemen zijn en hoe die best aangepakt kunnen worden”, aldus Ludwig Vandenhove.

De volgende punten werden uitgebreid toegelicht en besproken:
-waterproblematiek:
+Doorbraak 63, waarbij de provincies in Vlaanderen de bevoegdheid krijgen over de waterlopen van 2de categorie. Met andere woorden, de aanpak van versnippering in het waterbeheer in Vlaanderen en Limburg;
+de afstemming rondom de zoetwatervoorziening in het kader van het Deltaprogramma zoetwater en Deltaplan Hoge zandgronden (Nederland);
+Maasafspraken tussen de beide Limburgen in relatie tot Deltaprogramma Rivieren;
+de aanpak van de watertoets;

-de Omgevingsvergunning, die kortelings in Vlaanderen zal ingevoerd worden en die in Nederland al een aantal jaren functioneert.
Hoe zit het met de handhaving in Nederland?;

-natuur: (mogelijke) samenwerking, onder andere in Kempenbroek, het Hageven en de Groote Heide;

-klimaatneutraliteit;

-grensoverschrijdende samenwerking tussen Brabant en Limburg:
+mogelijke Europese projecten;
+stand van zaken van het ambtelijk/bestuurlijk overleg tussen Nederland en Vlaanderen.

We hebben afgesproken dat we gaan trachten een concrete actie te organiseren qua sensibilisering rond de CO2- en de klimaatproblematiek in de grensstreek met betrokkenheid van een aantal Nederlandse en Belgische gemeenten. Bovendien zullen we ons als beide provincies blijven verzetten tegen de eventuele winning van schaliegas op Nederlands grondgebied”, besluit Ludwig Vandenhove.

Zie ook Het Kempen~Broek van 29-12-2014, Natuur kent geen grenzen! van 17-03-2014, RivierPark Maasvallei verdubbelt troeven! van 28-08-2013 en Provincies met klimaatneutrale ambities nemen een voorbeeld aan Limburg van 10-01-2013 op deze website.