Gedogen en optreden!

“Als ‘burgervader’ moet je een goed evenwicht zoeken tussen gedogen en optreden.”