Geen budget, geen visie

Onlangs stelde Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove enkele vragen over de belemmerende wetgeving in het onderwijs aan Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts.

De directies van het buitengewoon basis en secundair onderwijs, alsook die van het deeltijds kunstonderwijs, zijn bezorgd.
Heel wat van de bekommernissen uit het veld krijgen geen aandacht in het regeerakkoord en de beleidsnota van de Vlaamse regering”, aldus Ludwig Vandenhove.

“De antwoorden van Ben Weyts stellen me teleur.
Zijn repliek kan kort samengevat worden: “Er is geen budgettaire ruimte voorzien.”

Geen budget dus om de verloning van de leerkrachten in het deeltijds kunstonderwijs op te trekken.

Ook geen budget om het aanwendingspercentage in het buitengewoon onderwijs op te trekken naar 100%.
Dat percentage bepaalt de personeelsomkadering in de scholen.
In de jaren ‘90 werd dit percentage voor het buitengewoon basisonderwijs door besparingsmaatregelen op 94,5% vastgelegd.
Nadien werd dit nooit meer opgetrokken. De minister geeft de scholen in het buitengewoon onderwijs dus niet de middelen waarop zij recht hebben!

Dat de regering veel te weinig middelen en geld voor onderwijs voorziet, is niks nieuws. Dat is echter niet het enige dat de minister verweten kan worden.
Er is momenteel geen visie om de werkomstandigheden en kwaliteit van het buitengewoon onderwijs te verbeteren. Die visie was wel aanwezig in het M-decreet, dat nu moet wijken voor het nieuwe begeleidingsdecreet.

Ik hou mijn hart vast voor de toekomst van inclusief onderwijs.
Als sp.a blijven wij een inclusieve samenleving nastreven, waarin elk kind gelijke kansen krijgt.
De intentie van het M-decreet was en is goed, maar de centrumrechtse regeringen stelden te weinig budget en omkadering ter beschikking om leerkrachten en scholen in dit proces te ondersteunen.
Ik hoop oprecht dat het nieuwe begeleidingsdecreet de ziel van het M-decreet behoudt.”

Hieronder vindt u de schriftelijke vraag en het schriftelijk antwoord.
  • Zie onder andere ook ‘Te vrijblijvend!’ van woensdag 12 februari 2020 op deze website.
     
  • Foto: pixabay.com.