(Geen) democratie in Sint-Truiden?

“Steeds minder”, zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.
“Enkele voorbeelden.

Als democratisch verkozen gemeenteraadslid hebben wij in principe recht op alle informatie, die wij opvragen van het stadsbestuur. Een democratisch door de bevolking verkozen gemeenteraadslid is immers zelf onderdeel van het gemeentebestuur. De CD&V-N-VA-Open Vld-meerderheid behandelt ons echter allesbehalve zo en denken en stellen het voor alsof enkel zij het stadsbestuur zijn.
Soms duurt het weken en moeten wij verschillende malen herinneringen sturen vooraleer wij antwoorden op bepaalde vragen krijgen. Nochtans hebben we daar gewoon recht op.
Dat geldt zeker voor technische of punctuele vragen of voor cijfers.
Normaal, volgens het gemeentedecreet, mogen, neen moeten ambtenaren, onder het gezag van de directeur, zulke informatie per kerende bezorgen aan de gemeenteraadsleden, die het vragen.
In Sint-Truiden passeert dat eerst via het college van burgemeester en schepenen-‘controle’-, zodat er al heel wat tijd verloren gaat.
Dat politiek geïnspireerde vragen passeren via het schepencollege is logisch, technische vragen echter niet.
De CD&V-N-VA-Open Vld neemt hier een loopje met het decreet.

Nog erger is dat sommige gemeenteraadsleden in het verleden brieven gehad hebben van een door de stad betaalde advocaat om hen erop te wijzen dat ze sommige verkregen informatie niet publiek mogen maken. Afdreigen, noemt zoiets.
Akkoord als het over personen gaat, maar voor alle andere informatie is dat geen probleem. In het kader van de openbaarheid van het bestuur gaat dat trouwens over informatie, die elke burger kan opvragen.

Een gemeentebestuur kan maar goed functioneren als er fair gehandeld wordt volgens de regels- lees het decreet. En de oppositie behoort tot een gemeentebestuur, het is gewoon de andere kant van dezelfde medaille.

En ook alle pers wordt blijkbaar niet op dezelfde manier behandeld.
Enkele maanden geleden heb ik nog aan het licht gebracht dat de stad Sint-Truiden maandelijks de website Truineer betaalde zonder dat er een contract was.
Is er nu al een contract? Ik weet het niet, ik heb het meer dan een maand geleden schriftelijk opgevraagd, maar heb (uiteraard?) nog geen antwoord gekregen.
Ondertussen hoor in dat de nieuwswebsite Trudocs zelf geen persberichten meer krijgt van de stad Sint-Truiden, terwijl andere nieuwswebsites -zie Truineer- geld krijgen om enkel het voor het schepencollege goeie nieuws te brengen.
Trudocs zal te kritisch zijn voor de meerderheid vermoed ik.

Deze typische, kleinzielige mentaliteit van deze meerderheid is heel erg voor de stad.”

Hieronder vindt u de bijdrage ‘”Burgemeester Veerle Heeren betaalt Truineer.be elke maand om goednieuwsshow te brengen”’, zoals de nieuwswebsite www.trudocs.be die brengt. (1)