Geen milieuvergunning voor dierenspeciaalzaak Kameleon in Hasselt

De bestendige deputatie is  de stad Hasselt gevolgd inzake de weigering van een milieuvergunning voor 20 jaar voor de dierenspeciaalzaak ‘Kameleon’ in Hasselt.

“Ik ben blij met deze beslissing.”, zegt gedeputeerde voor leefmilieu Ludwig Vandenhove. “Hoewel aspecten van dierenwelzijn decretaal niet mee mogen spelen in een milieuvergunningsdossier – wat mij betreft, zou dit moeten herbekeken worden - verheugt deze weigering mij als voorvechter van dierenrechten.”

“Het spijt mij voor Groen-schepen Toon Hermans van de stad Hasselt, die blijkbaar niet weet dat Kameleon al 6 jaar zonder milieuvergunning uitgebaat wordt, als hij zegt dat de zaak perfect in orde is met de milieuvoorschriften.”, aldus Ludwig Vandenhove.

“Nog maar eens een bewijs dat milieuhandhaving in Vlaanderen niet werkt. Vandaar mijn pleidooi om het, al dan niet volledig, over te hevelen naar het provinciale niveau.”

 

Hieronder vindt u het persbericht hierover.

Provincie kiest voor welzijn reptielen en rust omwonenden

De uitbater van de dierenspeciaalzaak Kameleon, die in beroep ging tegen de weigering van stad Hasselt voor een milieuvergunning van 20 jaar, krijgt nu ook van de deputatie een negatief advies. Voor gedeputeerde van milieu en natuur Ludwig Vandenhove is dit niet ‘zomaar een advies’ maar een weloverwogen beslissing: “Het houden en verkopen van exotische dieren en zeker reptielen is niet alleen een kwestie van bouw- en milieuvoorschriften, maar ook van het welzijn van deze dieren, zowel in de winkel als bij de kopers thuis.” 

Als er één probleem is dat de laatste jaren enorm is toegenomen, dan is dit ongetwijfeld de reptielenhouderij. In elke dierenwinkel vind je tegenwoordig op zijn minst enkele baardagamen, pythons en korenslangen tegen belachelijk lage prijzen aangeboden. Bovendien worden sommige soorten te koop aangeboden als ‘reptielen voor beginners’. De combinatie hiervan zorgt ervoor dat de drempel om dergelijke dieren in huis te halen heel laag wordt, met alle gevolgen van dien.

Uit ervaring van het Natuurhulpcentrum weten we dat de overgrote meerderheid van de mensen die een dergelijk dier in huis halen, absoluut niet weten waar ze aan beginnen. Frederik Thoelen van het Natuurhulpcentrum licht toe: “Reptielen zijn fantastische dieren, maar lang niet voor iedereen geschikt om in een terrarium te houden. Het zijn koudbloedige dieren, die zichzelf als een batterij moeten opladen. In de natuur doen ze dit onder de zon, in gevangenschap onder een warmtelamp. En zichzelf opwarmen betekent eigenlijk gewoon ‘niets doen’, en wachten tot je opgewarmd bent. En daar zit nu net een van de problemen. Mensen beseffen niet dat reptielen in gevangenschap enorm passief zijn. Het is inderdaad spectaculair om een slang een rat of een muis te zien pakken, maar als je dit enkele keren gezien hebt, is het spectaculaire er ook af.”

Dit heeft tot gevolg dat alleen de echte liefhebbers en specialisten bereid zijn dergelijke dieren jarenlang goed te houden. Dit is helaas een absolute minderheid, merkt het Natuurhulpcentrum duidelijk.

“Hierbij komt nog dat veel reptielen veel groter worden dan mensen beseffen. Groene leguanen die massaal verkocht worden als 30cm kleine levendige hagedisjes zijn enkele jaren later 1.5m grote hagedissen waar vaak niets meer mee aan te vangen is. Of pythons, een halve meter groot bij aankoop, groeien uit tot beesten van 3m en meer.”, vult Frederik Thoelen aan.

De grote hoop impulsaankopers beseffen dit allemaal niet, en al snel volgen de problemen. Mensen raken de dieren beu, en willen er van af. En de manier waarop mensen van hun dieren af willen geraken, verschilt enorm.

Een groot aantal dieren gaat terug naar reptielenwinkels. Ze komen terug in de handel terecht, waarna ze weeral verkocht worden, vaak aan de volgende impulsaankopers.

Veel reptielen worden echter gewoon gedumpt. Jaarlijks moet het Natuurhulpcentrum tientallen dieren gaan ophalen die gewoon achtergelaten werden. Gedeputeerde Ludwig Vandenhove kreeg opmerkelijke voorbeelden te horen: “Een tijd geleden zagen wandelaars in een bos iemand een matrasovertrek uit de auto halen en dumpen in bos. De wandelaars gingen kijken wat dit was, en het bleek een 3.5m grote tijgerpython te zijn…”, “Mensen waren televisie aan het kijken toen er in hun living een door het openstaande raam naar binnen gekropen 1.5m grote groene leguaan rondwandelde…” Dergelijke verhalen zijn absoluut geen uitzondering.

“Hoewel de meeste slangen die gehouden worden wurgslangen zijn en niet levensgevaarlijk voor mensen, kunnen ze toch voor heel wat problemen zorgen. Mensen, vooral ouderen, hebben een panische angst voor reptielen, en dit is altijd gevaarlijk.”, weerlegt Ludwig Vandenhove het argument dat de gehouden slangen niet giftig zijn en dus ‘ongevaarlijk’.  

Opvangcentra worden dus overspoeld door ontsnapte en/of gedumpte dieren. In het Natuurhulpcentrum in Opglabbeek ving men in 2012 maar liefst 401 exotische reptielen op. Bij hen worden de dieren opgevangen en meestal herplaatst in dierentuinen. Door de enorme toevloed van reptielen geraken ze echter niet alle dieren aan dierentuinen kwijt, vandaar dat zij samenwerken met Terra vzw, de grootste vereniging voor reptielenliefhebbers in België. Dit is niet de meest ideale oplossing, maar ze gaan er van uit dat de mensen die lid zijn van een vereniging, toch meer verantwoordelijkheidsgevoel hebben dan de massa impulsaankopers.

“Bovenstaande problemen, van de massa’s reptielen die door onwetende mensen in een impuls aangekocht worden en de problemen die na de aankoop opduiken, zijn voor een groot deel de schuld van dierenwinkels.”, voegt Ludwig Vandenhove toe. “Ik wil de problematiek schetsen om het negatief advies volledig te omkaderen. Het zijn de dierenwinkels die grote aantallen slangen, hagedissen, kameleons,… tegen dumpingprijzen te koop aanbieden, die kopers onvoldoende informeren, en die door namen als ‘beginnersreptielen’ te gebruiken, de indruk wekken dat dergelijke dieren simpel zijn om te houden. Dit terwijl zelfs die zogenaamde ‘beginnersreptielen’ de juiste temperatuur, vochtigheid, bodembedekking,… nodig hebben in gevangenschap.”

In Limburg is Kameleon in Kuringen de bekendste verkoper van reptielen en andere exotische dieren. Er worden enorme aantallen reptielen aangeleverd en verkocht. Het Natuurhulpcentrum werd ook al enkele keren gevraagd door politiediensten om er illegale dieren te gaan ophalen. Zij stellen zich bovendien vragen over de ‘opslagruimte’ van de dieren. Ook zijn zij al dikwijls in de onmiddellijke omgeving van Kameleon ontsnapte dieren moeten gaan vangen. In 2012 moesten ze bijvoorbeeld 4 Taiwanese rattenslangen in een tijdsspanne van 2 maanden gaan ophalen, allen dichtbij de winkel.

Gedeputeerde Ludwig Vandenhove vat samen: “Los van de ongunstige adviezen en opgelegde voorwaarden voor Kameleon denk ik aan de keerzijde van de reptielenhouderij-medaille. We kunnen besluiten dat de overgrote meerderheid van de mensen die een reptiel in huis halen, niet weet waar ze aan beginnen. Na korte of lange tijd raken ze hun dieren beu, en komen ze meestal in opvangcentra terecht, die door de toevloed niet altijd plaats hebben om alle dieren op te vangen. De dierenwinkels zijn hier voor een groot deel verantwoordelijk voor, door het geven van onvoldoende informatie, het zelf huisvesten van de dieren in te kleine kooien, en door het aan spotprijzen aanbieden van massa’s dieren. Als beleidsmakers vind ik dat het onze verantwoordelijkheid is ook hiermee rekening te houden.”

Zie ook ‘Provincie geeft negatief advies aan milieuvergunning Kameleon Kuringen’, Limburg Actueel, 28 februari 2013; ‘Kafka heerst in Kuringen’, Het Belang van Limburg, 1 maart 2013, p.17; ‘Negatief advies voor dierenspeciaalzaak Kameleon’, Het Nieuwsblad, 1 maart 2013, p.23; ‘Dierenzaak moet deuren sluiten’, Het Laatste Nieuws, p.18.

Zie onder andere ‘België moet nertskwekerijen verbieden!’ van 29 januari 2013 en  ‘Omgevingsvergunning: ja, maar!’ van 4 februari 2013 op deze website.

Tags: