Geen milieuvergunning voor het houden van 80 reptielen in Neeroeteren (Maaseik)

Op donderdag 1 februari 2018 heeft de Limburgse deputatie op voorstel van gedeputeerde van Leefmilieu en  Dierenwelzijn Ludwig Vandenhove het beroepschrift ingewilligd tegen een privépersoon voor het houden van maximaal 80 reptielen voor onbepaalde duur in Neeroeteren (Maaseik).

We houden steeds zo veel mogelijk rekening met klachten van omwonenden, maar in dit dossier heb ik ook het aspect dierenwelzijn mee in rekening genomen”, zegt gedeputeerde Ludwig Vandenhove.
De deputatie volgt mijn stelling dat zo een groot aantal reptielen niet thuishoren bij een privépersoon.

Nu weigeren wij dit dossier op basis van milieutechnische elementen, maar in feite zou er decretaal moeten voorzien worden dat er bij dit soort aanvragen ook met elementen van dierenwelzijn zou kunnen rekening gehouden worden.
De aanvragers bij zulke dossiers hebben vaak goede bedoelingen, maar het is onnatuurlijk om zoveel reptielen privé te houden.
We zien soms hetzelfde bij honden en katten, waarbij personen of families een soort privédierenasiel organiseren."

Hieronder vindt u het persbericht en het artikel uit Het Belang van Limburg van vrijdag 2 februari 2018 (p.17). 

Zie ook Geen milieuvergunning voor dierenspeciaalzaak Kameleon in Hasselt van 01-03-2013 op deze website.

 

 

Tags: