Geen sprake van schaliegas!

“Zolang ik ook maar iets te zeggen heb in Limburg zal ik mij verzetten tegen elk initiatief dat, laat staan een milieuvergunning verlenen, die ook maar iets  te maken heeft met winning van schaliegas.”, zegt sp.a-gedeputeerde voor leefmilieu Ludwig Vandenhove.

Ludwig Vandenhove reageert hiermee op de verklaringen van Nederlands minister-president Mark Rutte en Vlaams minister-president Kris Peeters naar aanleiding van hun bezoek aan de Verenigde Staten en aan Amerikaans olie-en gasgigant ExxonMobil .

Zelfs de mogelijkheid onderzoeken om in Vlaanderen en Limburg schaliegas te ontginnen, is voor mij niet aan de orde.
Uit internationale studies blijken duidelijk de negatieve gevolgen voor milieu en omgeving.
Ik begrijp niet waarom hier nog moet over gestudeerd worden.

Er is voor mij geen enkel argument, ook geen economisch, om zulke activiteiten toe te laten in Limburg.
De industrie in het algemeen en de chemische industrie in het bijzonder zullen, samen met ons als overheid,  voldoende andere inspanningen moeten doen om de energiekost te drukken.
Dit kan niet ten koste van ons milieu en onze omgeving.
Hebben we dan echt nog niets geleerd?

Ook maar praten over de mogelijkheid om schaliegas in Limburg te ontginnen staat diametraal tegenover onze inspanningen om van Limburg een klimaatneutrale provincie te maken, om dan nog niet te spreken over alle inspanningen op het vlak van cleantech.
We moeten weten wat we willen.

Neen, ik wil in Limburg geen landschap vol boorkraters, geen boringen via de techniek van fracking,  vervuild grondwater, chemische producten in de bodem, waarvan we niet precies de gevolgen (mogen) weten en meer CO2–uitstoot in de lucht.”

Zie onder andere interview Radio 2 Limburg, 15 juli 2013; 'Winning schaliegas is onbespreekbaar', Het Nieuwsblad, 17 juli 2013, p.22; 'Winning schaliegas is onbespreekbaar', De Standaard, 17 juli 2013, p.31

Zie ook Mijngas in Limburg: het is bijlange zover nog niet van 22 april 2013 op deze website.