Geen zwaardere straf bij dierenmishandeling

Het voorstel van decreet van sp.a Vlaamse volksvertegenwoordigers Conner Rousseau en Ludwig Vandenhove  om dierenmishandeling zwaarder te bestraffen, is niet goedgekeurd.

Enkel Groen en sp.a stemden voor in de Commissie Brussel en de Vlaamse Rand en Dierenwelzijn van woensdag 27 januari 2021.
Vlaams Belang had een eigen voorstel ingediend met andere strafnormen.

Het belangrijkste argument dat gebruikt werd om tegen te stemmen, was dat er deze legislatuur een nieuwe Vlaamse Codex voor Dierenwelzijn komt en dat dan alle straffen zullen herzien worden”, zegt Ludwig Vandenhove. “Maar wat is de timing? Wil dat zeggen dat wij als parlement niet meer kunnen debatteren en/of decreten of resoluties kunnen voorstellen, die daarop betrekking hebben? Zo worden de parlementaire werkzaamheden in feite enigszins stilgelegd rond een belangrijk thema als dierenwelzijn.
Wat als er ondertussen zware overtredingen gebeuren? Dan ontsnappen de daders weer aan zwaardere straffen.”

Hieronder vindt u het persbericht.     
 

Vlaamse meerderheidspartijen stemmen zwaardere straf bij dierenmishandeling weg

Deze voormiddag werd het voorstel van Vlaams parlementslid Ludwig Vandenhove en sp.a-voorzitter Conner Rousseau om dierenmishandeling zwaarder te bestraffen weggestemd door de Vlaamse meerderheid. Het vreselijke verhaal van het hondje Dribbel dat neergestoken werd door een loper hield in november heel wat Vlamingen bezig. Wie doet nu zoiets? En vooral hoe kan het dat de dader na zijn arrestatie onmiddellijk terug op vrije voeten was? “Wie dieren zwaar mishandelt of doodt moet zwaar gestraft worden. Met ons voorstel wilden we de straffen verdubbelen voor dierenbeulen, maar voor de meerderheidspartijen is dit blijkbaar niet nodig”, reageren Vandenhove en Rousseau teleurgesteld. 

 

De man die het hondje Dribbel neerstak moest na zijn arrestatie door de onderzoeksrechter onmiddellijk worden vrijgelaten omdat de straf voor dierenmishandeling in Vlaanderen te laag is. Enkel recidivisten riskeren vandaag een gevangenisstraf. “Het kan toch niet dat we moeten wachten tot wanneer een dader nog eens toeslaat vooraleer we hen hard kunnen straffen voor het leed dat ze de dieren en hun baasjes hebben aangedaan”, stelt Vandenhove, “Ondanks de strafverzwaring voor recidivisten die twee jaar terug werd ingevoerd, blijven de klachten over dierenmishandeling jaar na jaar toenemen. Als we de tendens willen keren zullen we harder moeten optreden van bij de eerste gruweldaad, net zoals in Wallonië het geval is waar dierenbeulen onmiddellijk tot drie jaar gevangenisstraf riskeren”, aldus Vandenhove.

 

Vandaag riskeert wie dieren zwaar mishandelt of doodt slechts een gevangenisstraf tot 6 maanden. “Dat betekent dat dierenbeulen bij hun eerste gruweldaad nooit kunnen worden aangehouden. De wet moet strenger zijn als we deze dierenbeulen echt willen afschrikken. Ik weet niet hoe deze regering dierenmishandeling dan wel wil aanpakken. De verdubbeling van de strafmaat waardoor een dierenbeul een effectieve gevangenisstraf tot 1 jaar riskeert, leek ons een duidelijk antwoord. De Vlaamse meerderheidspartijen vinden dat blijkbaar niet nodig”, besluit Vandenhove.