Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking (GROS) Sint-Truiden bestaat 15 jaar

De Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking (GROS) Sint-Truiden bestaat 15 jaar.
Dit werd officieel gevierd op vrijdag 22 juni 2012 in het stadhuis op de Grote Markt.

De geschiedenis van die 15 jaar is in een mooie brochure gegoten, die u kan bekomen via de dienst Ontwikkelingssamenwerking in het Huis van de Wereld (Zoutstraat 46, 3800 Sint-Truiden, tel.: 011-70 15 35,e-mail: marcel.daniels@sint-truiden.be).

 

“Ik ben fier op wat er de laatste 18 jaar onder mijn burgemeesterschap gebeurd is op het vlak van ontwikkelingssamenwerking in Sint-Truiden.
Dit weerspiegelt zich in de goede werking van deze GROS.

 

 

Vanaf 1995 is de bevoegdheid ontwikkelingssamenwerking onafgebroken in handen van de sp.a geweest: tijdens de eerste legislatuur van 1995 tot 2000 schepen Jef Thewis, tijdens de tweede legislatuur van 2001 tot 2006 schepen
Peter Dufaux en vanaf 2007 tot nu ikzelf.”, zegt Ludwig Vandenhove

 

 

 

 

 

Bij diezelfde gelegenheid werd het memorandum gemeentelijke ontwikkelingssamenwerking 2013 - 2018 voorgesteld.
Dit document met beleidsaanbevelingen wordt overgemaakt aan alle politieke partijen, die zullen deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen van zondag 14 oktober 2012.

 

 

“sp.a/Lijst Burgemeester is alleszins van plan om het gevoerde beleid van de laatste 18 jaar en zeker van laatste 6 jaar voort te zetten.
Eén van de punten, die in ons verkiezingsprogramma zullen staan, is de beleidsdoelstelling om zo snel mogelijk qua uitgaven voor duurzaam beleid, integratie en ontwikkelingssamenwerking te komen tot 0,7 % van de stedelijke begroting.”, zegt burgemeester Ludwig Vandenhove, tevens bevoegd voor de beleidsdomeinen duurzaam beleid, integratie en ontwikkelingssamenwerking.

 

 

 

 

 

Hieronder vindt u het voorwoord van burgemeester Ludwig Vandenhove voor de brochure rond 15 jaar GROS.

 

 

Vooreerst wil ik alle vrijwilligers van de verschillende organisaties voor ontwikkelingssamenwerking en diegenen, die in de loop der jaren en/of nu nog steeds deel uitmaken van de Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking (GROS), hiervoor van harte bedanken en proficiat wensen.

 

 

Ik herinner mij dat voor 1997 ontwikkelingssamenwerking zich in Sint-Truiden, buiten een paar initiatieven, beperkte tot de jaarlijkse 11.11.11-actie.
Ere wie ere toekomt: toen draaide 11.11.11 met zijn talrijke vrijwilligers al rond mevrouw Marie-Rose Roosen, vandaag is dat nog steeds het geval.
Bedankt en een dikke proficiat voor Marie-Rose.

 

 

Het was schepen Jef Thewis, toen zelf al jaren actief als vrijwilliger binnen ontwikkelingssamenwerking, die in 1997 het initiatief nam om een officiële adviesraad op te richten.
De achterliggende gedachte bij hem was dat de subsidies voor ontwikkelingssamenwerking op een zo objectief mogelijke manier moesten verdeeld worden met inspraak van de betrokken organisaties. Zo is de GROS ontstaan.

 

 

In de loop der jaren is ontwikkelingssamenwerking uitgegroeid tot een belangrijk beleidsitem in de stad Sint-Truiden.
Dit heeft ongetwijfeld te maken met het gegeven dat ik als burgemeester zelf altijd heel sterk alle initiatieven qua ontwikkelingssamenwerking heb ondersteund en dat ik sinds 1 januari 2007 er zelf de bevoegdheid over heb.

 

 

Eén van mijn uitspraken is dat internationale politiek en ontwikkelingssamenwerking dicht bij huis begint, in ‘de Dorpsstraat’, en dat we deze items zo praktisch en tastbaar mogelijk moeten maken.
Dat gebeurt bij uitstek via onze stedenband met Nueva Guinea in Nicaragua met als initiatiefnemer in 2002 toenmalig bevoegd schepen
Peter Dufaux.

 

 

De diverse uitwisselingen tussen onze zusterstad Nueva Guinea en Sint-Truiden, zeker wat de jongeren betreft, hebben hier sterk toe bijgedragen.
Ontwikkelingssamenwerking wordt zo een stuk concreter via het gegeven dat er gezichten en personen kunnen opgeplakt worden.

 

In het kader van dit voorwoord zou het mij te ver leiden om uit te wijden over de diverse initiatieven, die in de loop van mijn beleidsperiode als burgemeester vanaf 1 januari 1995 genomen zijn.
Als stad Sint-Truiden hebben wij in België als eerste een beleid gevoerd rond de ‘integratie’ van een asielcentrum met onder andere specifieke activiteiten. Het vermelden waard is eveneens de jaarlijkse Fiësta Tropical op de Grote Markt, die alle Truienaren ‘confronteert’ met de OPEN wereld, waarin wij leven. Ook de officiële opening van het Huis van de Wereld, de éénloketfunctie voor iedereen, die te maken heeft met inburgering, migratie, ontwikkelingssamenwerking, etc. in het voormalig gebouw van het Koninklijk Atheneum in de Zoutstraat, is één van de hoogtepunten.

 

 

Als burgemeester betreur ik nog altijd dat de oorspronkelijk gemaakte afspraak binnen de huidige coalitie in december 2007 om tegen het einde van deze legislatuur tot 0,7% uitgaven van de begroting te komen voor duurzaam beleid, integratie en ontwikkelingssamenwerking, niet zal gehaald worden.
In crisistijden moet er bespaard worden, maar er zijn nu eenmaal thema’s zoals armoedebeleid en ontwikkelingssamenwerking, waarop dit wat mij betreft niet van toepassing is.

 

 

Ik wens de GROS nog veel succes en ik weet dat ik van sommige mensen kritiek krijg dat ik teveel bezig ben met personen in Sint-Truiden, die het minder goed hebben. Nochtans denk ik dat in de slechte economische omstandigheden, waarin wij nu leven, zij meer dan ooit onze aandacht verdienen.
Op arm zijn en/of in de problemen zitten, staat geen kleur.

 

 

Ik wil de burgemeester van alle Truienaren blijven, los van huidskleur of overtuiging.

 

 

Ludwig Vandenhove
burgemeester

 

 

Het memorandum gemeentelijke ontwikkelingssamenwerking 2013-2018 kan u eveneens bekomen via de dienst Ontwikkelingssamenwerking (zie hierboven).

 

 

Zie onder andere ook de tekst ’11.11.11.-comité van Sint-Truiden wint ‘Gouden Elf’’ van 17 mei 2012 op deze website.