Gemeenteraad Sint-Truiden: één keer JA, één keer NEEN

Voor de gemeenteraadszitting van maandag 4 juni 2018 had de sp.a-fractie in Sint-Truiden 2 bijkomende agendapunten ingediend.

Enerzijds een voorstel van fractieleider Filip Moers om meer initiatieven te nemen rond het stemmen met computer naar de buurten en randgemeenten toe.
Op zondag 14 oktober 2018 zal in Sint-Truiden voor het eerst met de computer gestemd worden.
Anderzijds een voorstel van gemeenteraadslid Gert Stas om de buurtwerking te stimuleren door (eenzame) senioren te laten fungeren als afhaalpunt voor post (als onderdeel van een globaal plan tegen eenzaamheid).

Gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove: “Het eerste punt werd unaniem goedgekeurd.
Wij zijn benieuwd naar de concrete uitvoering en zullen deze strikt opvolgen.
Het tweede punt werd weggestemd. Spijtig, want elk initiatief dat de eenzaamheid kan verminderen, verdient steun.”

Hieronder vindt u de bijkomende agendapunten.Zie onder andere N-VA hekelt gebrekkige verkeerssignalisatie. Het Beland van Limburg, 06-06-2018, p. 22.

Zie ook Elektronisch stemmen: ook in randgemeenten en voor specifieke doelgroepen van 27-05-2018, Eenzaamheid van 01-12-2017 en Anti-eenzaamheidsplan voor Sint-Truiden  van 12-09-2017 op deze website.