Gemeenteraad Sint-Truiden maandag 25 oktober 2021

“Tijdens de gemeenteraad van maandag 25 oktober 2021 waren er een aantal belangrijke agendapunten, waar wij als VOORUIT een andere visie over hebben”, zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.

Vooreerst wordt er nog maar eens een opdracht toegewezen aan een privaat bedrijf om de uitvoerende stadsdiensten-lees stadsmagazijn- door te lichten en bij te laten staan door ‘een manager’.
Dit is al de 4de studie, die besteld wordt.
Titel: ‘Implementatie en bijbehorende begeleiding transitie uitvoerende diensten’.
Bedrag: 300.000 euro inclusief 21% Belasting over de Toegevoegde Waarde (BTW).
De stad Sint-Truiden heeft geen bijkomende managers nodig, wel uitvoerend personeel, die werk op het terrein kunnen doen in plaats van precies daarop te bezuinigen. Bovendien gaat het weer maar eens over een sluipende vorm van privatisering.
VOORUIT stemde tegen.

Vervolgens is er de aanstelling van een studiebureau voor de opmaak van een aantal Ruimtelijke Uitvoeringsplannen (RUP ’s).
Probleem is vooral dat een aantal zonevreemde bedrijven, die jaren de mogelijkheid gehad hebben om zich in orde te stellen, dit nagelaten hebben.
Nu krijgen ze hiertoe alsnog de kans ondanks ‘een herinnering na 5 jaar en een verval na 10 jaar indien er tussentijds geen vergunning aangevraagd werd om zich te confirmeren aan de nieuwe planologische regels’. Dit is compleet onrechtvaardig ten opzichte van die bedrijven, die zich wel in regel gesteld hebben.
Gaat dit niet over een vorm van ‘dienstbetoon’ om alsnog een aantal dossiers in orde te krijgen?
VOORUIT stemde tegen.

Tot slot is er weer maar eens een ‘Lokaal Energie- en Klimaatpact’ goedgekeurd.
Uiteraard hebben wij als VOORUIT hier principieel mee voor gestemd, maar wij vrezen dat dit het zoveelste plan is terwijl er op het terrein weinig of niets gebeurt.
Slechts één voorbeeld: het aanleggen van een ijspiste tijdens de kerst- en nieuwjaar periode in een periode dat de energieprijzen enorm de hoogte ingaan en heel wat personen en families moeite hebben om hun energiefacturen te betalen.
Kan er nu echt niet gedacht worden aan klimaatvriendelijker alternatieven?”