Gemeenteraad Sint-Truiden: parkeerfirma toch nog vergoed per uitgeschreven boete?

"De gemeenteraad van Sint-Truiden van maandag 29 mei 2016 was weer van hetzelfde laken een broek: geen of onvolledige antwoorden, antwoorden langs de kwestie, de financieel beheerder, die er moet bij geroepen worden om te antwoorden in plaats van de schepen, etc.", zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.

"Ik heb gemeenteraadsvoorzitter Jef Cleeren nog maar eens op zijn plichten gewezen.
Het is zijn taak om ervoor te zorgen dat alle democratisch verkozen gemeenteraadsleden het woord krijgen als ze dat vragen en dat zij antwoorden krijgen van de burgemeester en/of de schepenen", aldus Ludwig Vandenhove.
"Als dit zo verdergaat, zullen we als oppositie verplicht zijn een klacht bij de Gouverneur in te dienen tegen de voorzitter om onze rechten als gemeenteraadslid gerespecteerd te zien." 

Vooral schepen Bert Stippelmans spant de kroon met lange, onduidelijke antwoorden.
"Ik vraag mij soms af of hij zelf nog weet wat hij bedoelt: 'dure', lange, maar geen concrete antwoorden.
Neem nu de parkeercontroles.
Op vrijdag 26 mei 2016 verklaart hij in Het Belang van Limburg dat het parkeerbedrijf niet meer betaald zal worden volgens het aantal uitgeschreven boetes (1). Toch blijft die tekst aangehouden in de definitieve gemeenteraadsbeslissing.
Als sp.a blijven wij bij ons standpunt: laat de parkeercontroles opnieuw gebeuren door eigen stadspersoneel, zodat wij als lokale overheid de regie zelf in handen houden.
Privé-firma's hebben er financieel belang bij dat er zoveel mogelijk geverbaliseerd wordt. Zo maken zij hun winst", aldus Ludwig Vandenhove.

Nog enkele punten, waar sp.a-fractieleider Filip Moers over tussengekomen is.
Bewakingscamera's van de NV Stayen, die ook op de openbare weg gericht zijn.
Is er nu helemaal geen respect meer voor de privacy van de burger?
Een raamovereenkomst voor studies technische en bouwkundige installaties voor een periode van 4 jaar: waarom voor zo een lange periode? waarom zoveel geld uitgeven aan externe firma's? waarom geen taken laten uitvoeren door eigen stadspersoneel?
De riolerings- en wegeniswerken in de Vrijheersstraat en aanpalende straten: dit dossier werd principieel reeds goedgekeurd tijdens de gemeenteraad van maandag 21 augustus 2006. Bovendien heeft de sp.a-fractie het diverse malen ter sprake gebracht tijdens gemeenteraden, zelfs als bijkomend punt.
De CD&V-Open Vld-meerderheid heeft dit dossier bijna 10 jaar laten aanslepen omwille van partijpolitieke redenen met wateroverlast als gevolg voor de omgeving.

 

Zie ook “Dit kan ik niet (blijven) nemen” van 20-05-2016, Dieptepunt! van 28-04-2016, Wateroverlast in Gelinden moet eindelijk aangepakt worden! van 26-07-2014 en Aandacht voor water- en modderoverlast is een permanente bekommernis! van 13-06-2011 op deze website.