Geogids Sint-Truiden Rondom officieel voorgesteld!

Op vrijdag 10 april 2009 werd de Geogids Sint-Truiden Rondom, geschreven door doctor in de geografische wetenschappen Pierre Diriken, officieel voorgesteld.
Deze geogids behandelt de 14 deelgemeenten, die voor de fusie van de jaren ’70, autonoom waren.
Volgend jaar verschijnt de tweede editie, die handelt over het stadscentrum en de buurten, gehuchten en wijken, die van oudsher onder Sint-Truiden ressorteren.

“Ik ben bijzonder blij met deze publicaties, omdat ze voldoen aan een echte behoefte.”, zegt burgemeester - federaal volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.
De zachte cultuur- en landschapstoerist beschikt hiermee over een schat aan informatie om onze stad en de diverse deelgemeenten te ontdekken.
Ik speelde al lang met de idee om zulke geogidsen voor Sint-Truiden te publiceren, eindelijk is het zover.”

 

 

 

 

 

 

“Ik bewonder ook enorm de kennis, het geduld, de grondigheid en de wetenschappelijkheid waarmee geograaf Pierre Diriken telkens deze geogidsen publiceert.
Een echt monnikenwerk. Hij heeft er als het ware zijn levenswerk van gemaakt.
Laten we niet vergeten dat dit een éénmansonderneming is: alles zelf opzoeken en verkennen, zelf de teksten schrijven en vorm geven, de foto’s zelf nemen, etc.”

 

 

 

 

 

 

 

 

De officiële voorstelling kon, naast de pers, op heel wat belangstelling rekenen van gidsen van Toerisme Sint-Truiden en (bestuurs)leden van de diverse Sint-Truidense heemkundige en historische kringen.

 

 

Hieronder vindt u de integrale tekst van het voorwoord van schepen van erfgoed
Els Sneijers, schepen voor natuur
Filip Moers en burgemeester Ludwig Vandenhove.

 

 

Sint-Truiden, Trudostad met een bijzonder rijk verleden, erfgoed en monumenten, bloesemstad met fraaie landschappen, heeft alles om de cultuur- en landschapstoerist te bekoren.
Geograaf Pierre Diriken noemt dit soort belevings- en ervaringstoerisme ‘geotoerisme’.
Vanuit die visie portretteert hij Sint-Truiden in 2 geogidsen.

 

 

In de Geogids Sint-Truiden Rondom komen de 14 deelgemeenten van Sint-Truiden, die voor de fusie van de jaren ‘70 autonoom waren, aan bod: Zepperen, Ordingen, Brustem, Groot-Gelmen, Gelinden, Engelmanshoven, Aalst, Kerkom-bij-Sint-Truiden, Velm, Halmaal, Wilderen, Duras, Runkelen en Gorsem.
Deze deelgemeenten worden in willekeurige volgorde door de auteur behandeld.
De tweede publicatie, Geogids Sint-Truiden Stad, verschijnt in 2010.
Deze gids handelt over het stadscentrum en de buurten, gehuchten en wijken, die van oudsher onder Sint-Truiden ressorteren.

 

 

De Geogids Sint-Truiden Rondom bestaat uit 14 hoofdstukken, één voor elke deelgemeente.
Elke deelkern wordt historisch gesitueerd en geografisch-landschappelijk getypeerd.
Hieruit blijkt eens te meer dat Sint-Truiden een uiterst gevarieerd aanbod heeft.
In historisch perspectief speelde het religieus centrum Sint-Truiden een voorname rol tussen het graafschap Loon en het prinsbisdom Luik. En landschappelijk voltrekt zich op het grondgebied van onze stad de overgang van Vochtig-Haspengouw in het noorden naar Droog-Haspengouw in het zuiden. Welnu, gedurende de jongste eeuwen heeft dit golvend overgangsgebied een eigen naam en identiteit verworven: de Haspengouwse fruitstreek!
De producers van de Kataraktserie op Eén hebben er dankbaar gebruik van gemaakt.
En hiermee wordt de uitspraak van burgemeester-federaal volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove nog maar eens bevestigd: “Er was het Haspengouw voor Katarakt, er was het Haspengouw van vorig jaar tijdens Katarakt en er is het Haspengouw na Katarakt”.

 

 

Bij het cultureel erfgoed staan onze kerken, kapellen, pastorieën, kastelen, watermolens en boerderijen honderd-uit in de kijker.
In de architectuur en het patrimonium van al deze gebouwen is het boeiend verleden van onze Truiense deelgemeenten gedurende het tweede millennium nog steeds zichtbaar. Hierbij zijn alvast de Sint-Genovevakerk van Zepperen en het landgoed Duras van bovenlokaal belang. Maar ook de sporen van het middeleeuwse stadje Brustem charmeren.

 

 

Inzake natuur en landschap gaat de aandacht vooral uit naar de valleien.
Dit is logisch in een traditionele landbouwstreek als Haspengouw waar in het verleden elke morzel grond maximaal door de landbouw werd benut.
In het alluviaal natuurgebied Overbroek zijn de mergels van Gelinden ontsloten ... werelderfgoed in geologisch perspectief!
In de valleien van de Molenbeek, de Cicindria, de Melsterbeek en de Herk bevinden zich diverse wachtbekkens waar de natuur zich spontaan mag en kan ontwikkelen.
Sint-Truiden vertolkt op Vlaams niveau de voortrekkersrol in de strijd tegen bodemerosie en wateroverlast. Het spreekt dan ook voor zich dat de auteur - zelf een geograaf - hieraan de nodige aandacht schenkt.

 

 

Wandelen en fietsen zijn de aangename werkwoorden om dit alles met eigen ogen te ervaren en te beleven. Te gepaster tijd worden dan ook wandel- en fietsroutes aanbevolen, gesuggereerd of aangereikt.

 

 

Wij hopen dat deze geogids, waarvoor we Pierre Diriken feliciteren, een uitnodiging mag zijn voor een bezoek, een streekverkenning of zelfs een meerdaags verblijf in Sint-Truiden!

 

 

De Geogids Sint-Truiden Rondom is onder andere te verkrijgen bij Toerisme Sint-Truiden, Grote Markt 44, 3800 Sint-Truiden.

 

 

Zie ook de website http://www.geogidsen.be.

 

 

Zie onder andere ook de teksten ‘Cartoon: Handige toeristische gids over Sint-Truiden!’ en 'Geogids voor Sint-Truiden!' op deze website.