Geveltuintjes in Sint-Truiden

Collega gemeenteraadslid Peter Van Dam (Groen) brengt het item van ‘geveltuinen’  opnieuw in het politiek debat in Sint-Truiden naar aanleiding van de gemeenteraad van Sint-Truiden van maandag 27 april 2020.  (1)

“Een goede zaak”, zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.
Ik hoop dat de CD&V-N-VA-Open Vld-meerderheid ingaat op het voorstel om in Sint-Truiden zoveel mogelijk geveltuinen mogelijk te maken.

Maar het is geen nieuw voorstel.
Het idee kwam van Groen! (nu Groen) en stond in het verkiezingsprogramma van Lijst Burgemeester (sp.a-Groen) naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen van zondag 8 oktober 2006. Het was ook opgenomen in de beleidsnota voor die legislatuur.
Toenmalig schepen van Groen Filip Moers is zelf begonnen met de mogelijkheid om groentuintjes aan te leggen in de wijk Sint-Gangulfus bij de her aanleg van de stoepen.
Door de politieke problemen binnen de coalitie, waarbij CD&V en Open Vld heel wat budgetten van sp.a bevoegdheden geschrapt hadden, konden onze plannen toen niet uitgerold worden.

En zoals met zoveel andere initiatieven hebben onze opvolgers dat project niet overgenomen.
Spijtig.

Je ziet: alles gaat voorbij en alles komt terug, behalve de mensen niet.”