Gifvrije sportterreinen

"We moeten zorgen dat er nog zo weinig mogelijk gebruik gemaakt wordt van pesticiden, die zeer slecht zijn voor de volksgezondheid.
Dit geldt zeker voor alle openbare domeinen", zegt gedeputeerde van Leefmilieu en Natuur en voorzitter van de vzw Centrum Duurzaam Groen (Cedugro) Ludwig Vandenhove. 

De provincie Limburg wil nu ook werk maken van de sportterreinen.

"Kwalitatief en gezond sporten is het uitgangspunt", aldus Ludwig Vandenhove.
"We hebben een pilootproject opgezet, waarbij we zoveel mogelijk Limburgse gemeenten willen bereiken.
De campagne werd officieel voorgesteld op maandag 29 mei 2017 in Lommel (Speelpleinstraat).

Sensibilisering is goed en moet blijven gebeuren, maar uiteindelijk zal de Vlaamse overheid decretale bepalingen moeten opleggen dat openbare besturen die zich niet houden aan de regels, gesanctioneerd worden.
Nog maar eens een pleidooi voor meer handhaving.
Hetzelfde geldt voor de verkoop van allerlei schadelijke stoffen.
Het is mijn overtuiging dat er pas bij een echt verbod, ook voor de landbouw en de privé-groensector, voldoende (wetenschappelijk) zal gezocht worden naar mogelijke alternatieven."

Hieronder vindt u het persbericht.   


Zie ook Radio 2 Limburg-journaal, 29-05-2017. Gifvrije sportterreinen in Limburg. www.radio2.be/limburg, 29-05-2017. Geen pesticiden meer op 28 Limburgse sportvelden. Het Belang van Limburg, 31-05-2017, p. 26. Knowhow en spreeuwen als alternatief voor pesticiden op sportvelden. Het Laatste Nieuws, 31-05-2017, p. 19.

Zie onder andere Onverantwoord! van 03-05-2017 en Pesticidengebruik: het moet veel beter! van 17-02-2016 op deze website.