Gingelom en Sint-Truiden voorbeeld qua aanpak van modder- en wateroverlast!

De laatste maanden is modder- en wateroverlast op heel wat plaatsen in Vlaanderen weer zeer actueel.
Gingelom en Sint-Truiden bleven grotendeels gespaard, omdat ze er de voorbije jaren een echt (gezamenlijk) beleid rond gevoerd hebben en er ook heel wat geld in geïnvesteerd hebben.
De burgemeesters Charly Moyaerts en
Ludwig Vandenhove hebben hierover een persconferentie georganiseerd op woensdag 13 augustus 2008.

 

 

 

 

“Modder- en wateroverlast aanpakken vergt een globale beleidsaanpak en permanente aandacht en evaluatie. Immers, jarenlang ingrijpen in de natuur kan niet zomaar rechtgetrokken worden.”, aldus burgemeester - federaal volksvertegenwoordiger
Ludwig Vandenhove.

“In die zin moeten we de burger ook niet wijsmaken dat er nooit nog modder- en wateroverlast zal zijn. De natuur laat zich immers niet zomaar beheren en beheersen!”.

 

 

De stad Sint-Truiden investeerde de afgelopen 10 jaar om en bij de 7,3 miljoen euro in erosiebestrijdingsmaatregelen en waterbeheersingswerken.

 

 

Ludwig Vandenhove vervolgt: “Ook de samenwerking met en tussen omliggende gemeenten is belangrijk. Immers, als hoger gelegen gemeenten niet willen meewerken, heb je een groot probleem (water stroomt immers altijd naar beneden en stopt niet aan gemeentegrenzen!).
In Gelinden bijvoorbeeld, meer bepaald in Overbroek, doet zich momenteel zo een situatie voor, omdat modder en water onder andere van Heers afkomen, waar zeker nog niet dezelfde inspanningen gebeurd zijn zoals in een aantal andere Haspengouwse gemeenten en steden.
De samenwerking tussen Gingelom en Sint-Truiden is in dat verband wel een goed voorbeeld, vandaar ook deze gezamenlijke persconferentie.”

 

 

 

 

 

Hieronder vindt u de integrale perstekst.

 

 

Minder waterellende in Truiense regio dit jaar

 

 

Het lijkt er wel op dat 2008 in Limburg een rampjaar voor water- en modderellende wordt. Maar niet zo in Gingelom en Sint-Truiden. Dit heeft alles te maken met de talrijke initiatieven die de voorbije jaren in beide gemeenten werden genomen op het vlak van erosiebestrijding en waterbeheersing. Deze aanpak werpt nu zijn vruchten af en is bovendien een voorbeeld voor gans heuvelachtig Vlaanderen. Dat beweren
Ludwig Vandenhove en Charly Moyaerts, burgermeesters van Sint-Truiden en Gingelom in een gezamenlijk persbericht.

 

 

De voorbije maanden en weken is de provincie Limburg meerdere keren getroffen door hevige onweders. Op vele plaatsen gaf dit aanleiding tot water- en modderstromen met veel schade en ontevreden inwoners tot gevolg. Vroeger luidde bij dergelijke plensbuien steevast de alarmklok in Gingelom en Sint-Truiden en kwamen beide gemeenten in het nieuws met berichten over water- en modderellende. De voorbije jaren is het echter verdacht stil geworden rond wateroverlast in deze gemeenten. Is dit toeval of is er meer aan de hand ? We vragen het aan
Ludwig Vandenhove en Charly Moyaerts, burgemeesters van respectievelijk Sint-Truiden en Gingelom. 

 

 

Volgens beide burgemeesters leidt het geen twijfel dat het uitblijven van ernstige water- en modderoverlast in hun gemeente de voorbije maanden, te wijten is aan de talrijke initiatieven die de voorbije jaren werden genomen op het vlak van erosiebestrijding en waterbeheersing. “Vanaf het ogenblik dat de water- en modderoverlast zich op diverse plaatsen in Sint-Truiden begon voor te doen, hebben wij er onmiddellijk een speciaal beleid rond ontwikkeld met veel concrete maatregelen”,  aldus
Ludwig Vandenhove. “Ingrijpen was dus noodzakelijk in ieders belang. Met groot- en kleinschalige ingrepen en in samenwerking met diverse overheidsinstanties én de lokale landbouwers, wordt de strijd tegen water en modderoverlast aangepakt”, besluit burgemeester Vandenhove. “Omdat water én modder niet stopt aan de gemeentegrenzen, werken Gingelom en Sint-Truiden nauw samen met Nieuwerkerken, Geetbets, Herk-de-Stad en de Watering van Sint-Truiden om de waterproblematiek op een integrale manier aan de pakken” vult Charly Moyaerts aan. Stroomafwaarts gelegen gemeenten profiteren zo mee van ingrepen in de stroomopwaarts gelegen gemeenten. “De strijd tegen water- en modderoverlast is misschien de concrete aanleiding voor alle ingrepen, maar de strijd voor schoon water in een evenwichtig systeem is het ultieme doel dat wordt nagestreefd. Er werd veel tijd en energie gestoken in het opstellen van de noodzakelijke plannen, maar dat het niet bij plannen alleen blijft, bewijzen de talrijke projecten die de afgelopen jaren werden uitgevoerd in Gingelom en Sint-Truiden”, vat de burgemeester van Gingelom samen. Grasbufferstroken, kleine damconstructies en technieken van minimale grondbewerking op de akkers remmen de afstromende watermassa’s én moddermassa’s af. Voorts wordt een groot deel van de modderstromen opgevangen achter kleine damconstructies. “We zijn echter realistisch genoeg om te beseffen dat een brongerichte aanpak (op het land) alleen niet voldoende is” stelt Moyaerts. “Ook in de valleien werd er de voorbije decennia bijkomende ruimte voor water gecreëerd”, besluit de burgemeester van Gingelom. Volgens Vandenhove heeft de aangepaste mix van ‘grote’ en ‘kleine’ ingrepen ondertussen zijn nut bewezen, waardoor de aanpak in Gingelom en Sint-Truiden een voorbeeld is voor andere gemeenten. “Onze realisaties worden bovendien bestudeerd en opgevolgd door wetenschappers van verschillende universiteiten”, aldus nog Vandenhove.

 

 

Soms wordt wel eens beweerd dat er minder overlast is in Gingelom en Sint-Truiden doordat de hagelkanonnen de onweders stuk steken, of dat het in de Truiense regio veel minder hevig regent dan elders? Geconfronteerd met deze vragen reageren beide burgervaders eensgezind dat hun gemeente soms gespaard bleef van hevige onweders, maar even vaak ook niet. “De neerslaggegevens van het meetstation van de VMM (Vlaamse Milieumaatschappij) in Gingelom tonen alleszins aan dat Gingelom de voorbije jaren en maanden wel een aantal zeer hevige onweders over zich heeft gekregen”, stelt burgemeester Moyaerts. Bovendien, vult zijn collega Vandenhove aan, ligt het ook niet aan de hagelkanonnen. “Die zorgen ervoor dat er geen hagel valt en ze maken misschien wel veel lawaai, maar regen houden ze toch niet tegen”, aldus de burgemeester van Sint-Truiden.

 

 

Voor beide burgemeesters is het duidelijk, de miljoenen euro’s die de voorbije jaren werden geïnvesteerd in de strijd tegen water- en modderoverlast zijn geen weggesmeten geld gebleken. Omdat de probleemgebieden in Gingelom en Sint-Truiden zo talrijk waren/zijn, zijn nog niet alle problemen opgelost (o.a. Overbroek, Ovelingenstraat, Mettekovenmolen,…). Maar, stellen beide burgemeesters, de huidige overlast is niet meer te vergelijken met vroeger. Zowel Vandenhove als Moyaerts beloven dat ze de komende jaren de nodige middelen zullen blijven uittrekken in de strijd tegen water- en modderoverlast. “Als dat geen verstandige investering is!”, besluiten beide burgemeesters in koor.