Goede oplossing voor De Beek in Diets-Heur (Tongeren)

Er is uiteindelijk een goede beslissing uit de bus gekomen voor het openleggen van De Beek in Diets-Heur (Tongeren).

“De oorspronkelijke raming was 226 264 euro, inclusief BTW, het voorstel van gunning was 596 239,56 euro, inclusief BTW.
Deze meerkost, onder andere als gevolg van de stijging van de marktprijzen voor natuursteen, was voor ons als provincie Limburg niet te verantwoorden”
, aldus gedeputeerde van Waterlopen Ludwig Vandenhove.

“Als provincie Limburg moeten we ons concentreren op de aanpak van wateroverlast.
Vragen om beken open te leggen en er ‘kunstwerken’ van te maken, proberen we in te willigen, omdat dit een meerwaarde heeft voor de omgeving, maar dit mag niet ten koste gaan van onze basistaak.

De stad Tongeren neemt nu zo’n 200 000 euro (afhankelijk van de exacte oppervlakte) extra voor eigen rekening voor de bekleding van wanden met natuursteen.
Ze kan deze beslissing verantwoorden, omdat bij niet-gunning de werken een tijd stil zouden liggen en het aandeel van de stad eventueel nog hoger wordt door de her aanbesteding. Bovendien opteert de stad Tongeren voor een afwerking in natuursteen in plaats van in beton. (1)

Een goede oplossing dankzij wederzijds begrip en een goede samenwerking tussen de stad Tongeren en de provincie Limburg.”

 

(1)200.000 euro extra voor openleggen Beek in Diets-Heur. Het Belang van Limburg, 03-05-2017, p. 24.

Zie ook Openleggen De Beek in Diets-Heur (Tongeren): provincie Limburg wil opnieuw aanbesteden van 15-02-2017 op deze website.

Foto: www.limburg.be

Tags: