Graffitifolder stad Sint-Truiden aangepast

De preventiedienst van de stad Sint-Truiden brengt een geactualiseerde versie van de graffitifolder uit.


Reeds meer dan veertien jaar organiseren het stadsbestuur en de preventiedienst van de stad Sint-Truiden graffitiprojecten.
Minder mooie locaties of plaatsen, binnen en buiten het stadscentrum,  die werden geplaagd door vandalisme, werden de afgelopen jaren voorzien van kleurrijke tekeningen.
Na het aanbrengen van kunstzinnige graffiti blijft elke locatie vrij van wildplakken en wildspuiten.
Of: hoe het veiligheidsgevoel door graffitiprojecten kan verhoogd worden!

“Onder de deskundige leiding van jongerenwerker Erik Jamar,  die in het verleden zelf actief graffitispuiter was, is deze kunstvorm meer dan alleen een middel om de stad te verfraaien.”, zegt burgemeester Ludwig Vandenhove.

“Via op maat gemaakte graffitiworkshops worden jongeren in scholen, verenigingen en buurten gemotiveerd om samen te werken, te overleggen en hun artistieke grenzen te verleggen. Zo wordt deze kunstvorm een methodiek op zich om het zelfbeeld van (maatschappelijk kwetsbare)jongeren te vergroten.

Graffiti en Streetart worden gebruikt om jongeren rond thema’s te laten werken als verdraagzaamheid, racisme en verslaving.
In bijna alle Truiense scholen zijn erg knappe graffitiwerken te bekijken op de schoolmuren, die het eindresultaat zijn van een intensieve samenwerking tussen leerlingen, leraars en de preventiedienst. De preventiedienst werd in het verleden ,met één van haar preventieprojecten, genomineerd voor de Belgische prijs Criminaliteitspreventie."

Dat de stad Sint-Truiden hieromtrent een stevige reputatie heeft opgebouwd blijkt tevens uit het feit dat onze stad onlangs gekozen werd uit 251 Vlaamse gemeenten en steden om op een belangrijk graffiticongres in Gent haar beleid te gaan verduidelijken.
Jongerenwerker Erik Jamar was er één van de sprekers.
Het graffitiproject ‘ARTSTATION’ dat de stationsbuurt opfleurt, werd door de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) aangehaald als een voorbeeldproject voor België.
Zie onder andere de teksten ‘Project ‘ARTstation’: graffiti in de stationsomgeving!’ van 30 november 2010 en ‘Graffitikunstenaars verfraaien opnieuw station Sint-Truiden!’ van 7 juni 2011 op deze website.

De mooiste graffiti kunstwerken, die in Sint-Truiden te zien zijn, op openbare plaatsen,  zijn gebundeld in een handige folder, die terug te vinden is in de Politiekrant van januari 2012. De folder wordt ook aangeboden via de toeristische dienst. Op deze manier worden niet alleen alle inwoners van Sint-Truiden bereikt, maar eveneens de vele toeristen.
Zij kunnen te voet of per fiets de kunstroute bezoeken.

"Omwille van het groot aantal nieuwe kunstwerken was het opportuun om de reeds bestaande folder te updaten.

Aan de hand van mooie foto’s en een beknopte uitleg kan een goed beeld verkregen worden van de honderden vierkante meter kleurrijke kunstwerken, die onze stad rijk is.", aldus Ludwig Vandenhove.

Op de website van de preventiedienst ( http://www.preventie-sint-truiden.be ) staat een nog meer gedetailleerde route, die de bezoeker al wandelend met de tien mooiste graffitikunstwerken, in en rond het centrum, laat kennismaken. Deze wandelroute kan ook gratis verkregen worden op de preventiedienst, Sluisberg 1, 3800 Sint-Truiden, tel. 011-70 19 90.

Door de Quick Response (qr) code op de folder te scannen, kan de gedetailleerde fiets- en wandelroute eveneens via smartphone verkregen worden.

In het voorjaar is het de bedoeling een studiedag te organiseren ronde deze graffitiprojecten van Sint-Truiden met daaraan gekoppeld een wandeling en/of fietstocht.

“Nog maar eens een beleidsterrein waar Sint-Truiden een voorbeeldrol speelt in Vlaanderen.”, besluit
Ludwig Vandenhove/>.

Hieronder vindt u het voorwoord dat burgemeester Ludwig Vandenhove geschreven heeft voor deze folder.

Sint-Truiden profileert zich de laatste jaren steeds meer als kunststad.
Kunst in de breedte
,
waarbij zoveel mogelijk mensen de kans krijgen om hun talent waar te maken en zich creatief te ontplooien, is hierbij de hoofddoelstelling. Daarnaast heeft Sint-Truiden heel wat aandacht voor professionele en actuele kunst. Hiervan getuigen onder andere de talrijke beelden, ook van Sint-Truidens kunstenaars, die de afgelopen jaren in de straten en op pleinen in het stadscentrum zijn geplaatst.

Het stadsbestuur heeft, zeker sedert de komst van Erik Jamar, jongerenpreventiewerker, in 1998 steeds aandacht besteed aan een kunstvorm, die vooral door jongeren beoefend wordt: graffiti.
De afgelopen jaren werden er talrijke projecten gerealiseerd waarbij jongeren de kans kregen hun kunstvorm legaal uit te oefenen.
Tegelijkertijd werden minder fraaie locaties aantrekkelijker gemaakt door prachtig gekleurde tekeningen. Het is tevens een stimulans voor het buurtleven.
Sint-Truiden was hiermee één van de eerste steden
met graffiti- en streetartprojecten.

In de toekomst zal het stadsbestuur nieuwe projecten op touw zetten, samen met jongen kunstenaars.
U kan in deze brochure alvast kennismaken met boeiende graffitiwerken: aarzel niet en maak een stadswandeling en/of fietstocht langs deze kunstwerken.

Zie onder andere ook de tekst ‘Sint-Truiden komt kleurrijk uit de bus!’ van 26 juli 2006 op deze website.