Gratis gebruik van het stadspark van Sint-Truiden voor evenementen?

Sinds januari 2005 kan u op deze website regelmatig een cartoon vinden, die gebaseerd is op een actuele politieke of maatschappelijke gebeurtenis, waarbij Ludwig Vandenhove zelf betrokken is en/of waarover hij zijn mening geeft.

Cartoonist Dré Mathijs laat zijn verbeelding de vrije loop en zorgt ervoor dat de gebeurtenis wat meer in het oog springt.

Gratis gebruik van het stadspark van Sint-Truiden voor evenementen?

"Soms heb ik de indruk dat al mijn inspanningen uit het verleden niets uitgehaald hebben om van Sint-Truiden een stad te maken, waar alles een beetje ernstig en zonder vooringenomenheid (of liever het bevoordelen van sommigen!) verloopt", zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.

“We stellen deze gang van zaken regelmatig vast sinds de CD&V-Open Vld-coalitie de dienst uitmaakt in Sint-Truiden.
Vaak is het ‘ons kent ons’.
Is het zelfs niet meer regel als uitzondering?

Enkele weken geleden, in het weekend van vrijdag 11, zaterdag 12 en zondag 13 augustus 2017,  was er een foodtruckfestival in het stadspark.
Gezellig en inspelende op een nieuwe trend.
Ik ben er zelf langs geweest op vrijdagavond samen met een aantal sp.a-verkozenen om de zaak eens te bekijken. Maar principieel rijst uiteraard de vraag in welke mate dit soort activiteiten eventuele concurrentie zijn voor de lokale middenstand.
Elke euro kan maar één keer uitgegeven worden. Bovendien gaat het vaak om gelegenheidsmiddenstanders of zelfstandigen in bijberoep.
Om dan nog niet te spreken over het aspect duurzaamheid met het vervoer van deze trucks.
De link tussen duurzaamheid en middenstand zou veel meer moeten gelegd en benadrukt worden via de korte keten.

Toen ik vroeg aan de organisator wat hij moest betalen om het stadspark af te huren, gaf hij mij nog al een onduidelijk antwoord.
Wat blijkt? De organisator kreeg het stadspark gratis van de stad, maar rekende ondertussen wel standgeld aan de foodtrucks die daar komen staan.
Kan iedereen dat dan zomaar vanaf nu?

En er zijn nog een aantal vragen.
Als het stadspark ter beschikking gesteld wordt aan derden, zouden er dan niet best een minimum aantal regels of voorwaarden vastgelegd worden? Of kan vanaf nu iedereen het stadspark gratis krijgen voor om het even welke activiteit?
Het stadspark is een stuk natuur in het centrum. Vooraleer hier initiatieven toegelaten worden zou er toch best bepaald worden welke, hoe vaak, etc.?
Was zulke activiteit gepland vanuit de stad, of is dit doorgegaan omdat iemand dat gevraagd heeft? Met andere woorden pure willekeur.

Het zou goed zijn dat hierover een zeker beleid zou uitgetekend worden.
Waarom hierover geen gemeenteraadscommissie organiseren om te bekijken welke mogelijkheden en beperktheden er zijn?

Voor het stadspark zijn er ongetwijfeld mogelijkheden: de aantrekkelijkheid ervan nog verhogen voor de inwoners en de toeristen, regelmatig kunst- of culturele manifestaties organiseren, vernieuwen of renoveren van de gebouwen in het klein stadspark en bekijken of er in sommige periodes van het jaar geen horeca-functie mogelijk zou zijn. Kortom, het stadspark verder ontwikkelen tot een groene, natuurlijke ontmoetingsplaats vlakbij het centrum van de stad. 

Evenementen moeten er zijn, maar er dienen bepaalde regels opgelegd en gerespecteerd te worden.”

 

Zie ook Grote Markt Sint-Truiden is niet meer van iedereen! van 17-09-2013 en Achter de rug werken van 28-01-2013 op deze website.